Tento příspěvek byl přečten2134krát!

Syn.: Nivaria aestivalis Moench, Polyanthemum aestivale (Moench) Bubani

Čel.: Amaryllidaceae Jaume St.-Hil. – amarylkovité

Leucojum aestivum

Popis: Vytrvalá bylina s vejcovitými cibulemi o průměru 2,5-4 cm a se svazčitými kořeny, vysoká 30-60 cm. Listy vyrůstají v počtu 3-5 současně s květy, zprvu jsou přímé, později skloněné, široce čárkovité, na vrcholu tupé, lesklé, dole obalené blanitou pochvou. Stvol je asi tak dlouhý jako listy, dutý, zploštělý a úzce křídlatý, křídla jsou na okraji průsvitná a zoubkatá. Květenstvím je lichookolík složený nejč. ze 3-5 květů, vyrůstající z toulcovitého listenu. Květní stopky jsou nící, okvětí je zvonkovité, okvětní lístky v počtu 6 jsou stejnotvaré, uspořádané do dvou kruhů, jsou bílé se zelenou skvrnou. Tyčinek je šest, semeník je jeden, kulovitý, trojpouzdrý. Plodem je kulovitá zelená tobolka s leskle černými semeny bez masíčka. Kvete od dubna do června.

Leucojum aestivum

Záměny: Za květu vcelku nezaměnitelná, příbuzná bledule jarní (Leucojum vernum) je menší, obvykle má jeden květ, nejvýše dva až tři, má světlá semena a je ranější. Listy nekvetoucích rostlin snad poněkud připomínají narcisy (Narcissus poëticus). Navzdory českému názvu nekvete v létě, ale zhruba měsíc po bleduli jarní.

Leucojum aestivum

Ekologie: Roste v lužních lesích, na zamokřených až bažinatých nivních loukách, v příkopech, v pobřežních křovinách, na březích řek a slepých ramen, na hlubších na živiny bohatých půdách s vysokou hladinou spodní vody, na místech s pravidelnými, ale krátkodobými záplavami.

bledule letní

bledule letní

Rozšíření v České republice: Roste pouze na dolním toku Dyje a Moravy, lokalita u Lipníka nad Bečvou je coby původní zpochybňována. Jinde jen vysazená nebo zplanělá (např. u Brna). Na místa podél toku Dyje níže Nových Mlýnů byly přesazeny rostliny zachraňované ze zátopových oblatí Novomlýnských nádrží. Tito jedinci jsou ovšem opatřeni visačkami, neboť se na ně, jako na uměle vysazené, nevztahuje zákonná ochrana.

Celkové rozšíření: Původní snad v jižní a jihovýchodní Evropě s přesahem do střední Evropy od jižní Francie po Balkán a od Itálie po Porýní, jižní Moravu a jižní Slovensko. Dále proniká podél Černého moře do Zakavkazí a na jihozápadní pobřeží Kaspiku. Výskyty v severnějších oblastech Evropy jsou dnes považovány spíše za důsledek zplanění (Benelux, Británie, Dánsko). Zavlečena byla do severní Ameriky.

bledule letní

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1b), zákonem je chráněna ve stejné kategorii (§1).

Využití: Občas se pěstuje jako okrasná rostlina, byť zřetelně méně jako bledule jarní.

Leucojum aestivum, bledule letní

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 29.3.2014.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Křivé jezero.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget