Tento příspěvek byl přečten2249krát!

Čel.: Linaceae S. F. Gray – lnovité

Linum hirsutum

Popis: Vytrvalá bylina s dřevnatějícím vřetenovitým kořenem a dřevnatým oddenkem, vysoká asi 20-60 cm. Lodyhy jsou na bázi krátce vystoupavé, jinak přímé, větvené pouze v květenství, oblé, hustě pýřité. Listy jsou střídavé, přisedlé, obvykle pětižilné, chlupaté, celokrajné, šedozelené, dolní jsou úzce obvejčité nebo obkopinaté, střední a horní listy jsou podlouhle kopinaté. Květy skládají nepravidelný 20-40 květý vidlan složený z vijanů, květní stopky jsou hustě pýřité, kratší než kalich. Kališní lístky jsou kopinaté, chlupaté, korunní jsou široce klínovitě obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené, 20-30 mm dlouhé, asi třikrát delší než kališní, světle modré s tmavší žilnatinou, se žlutý nehtem na bázi. Tobolky jsou kulovité, kratší než kališní lístky, v horní polovině chlupaté, na vrcholu zašpičatělé. Semena jsou elipsoidní, lesklá, tmavohnědá. Kvete od června do července.

Linum hirsutum

Záměny: Dobře poznatelný druh. Převažující chlupatí jedinci se poznají bezpečně právě podle ochlupení, ostatní naše lny jsou lysé. Len rakouský (Linum austriacum) je celkově útlejší a má menší květy. Podobnější je snad len setý (L. usitatissimum), ten však má úzké trojžilné listy, navíc se jedná o jednoletou pěstovanou rostlinu. Vzácně se i u nás nalézají olysalí jedinci lnu chlupatého, ti však nejsou ztotožňováni s poddruhem L. hirsutum subsp. glabrescens, ten se má lišit užšími, většinou trojžilnými listy.

Linum hirsutum

Ekologie: Roste na výslunných travnatých stráních, v opuštěných vinicích nebo sadech, na pustých místech, na půdách hlubokých, humusem i živinami bohatých, vesměs na vápnitých podkladech jako jsou spraše, vápence, vápnité flyše, případně na bazických vyvřelinách. Daří se mu v neuzavřených porostech.

Linum hirsutum

Rozšíření v České republice: U nás roste vzácně na jižní Moravě, především na Hustopečsku a Mikulovsku.

Linum hirsutum

Celkové rozšíření: Roste v Panonské nížině a v jejích okrajích, na Balkáně, na Ukrajině, na Krymu, ve středním Turecku, na západě zasahuje do střední Itálie, Rakouska a na jižní Moravu. Osamoceně roste v jižním Polsku.

Linum hirsutum

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2t), zákonem je chráněn v kategorii kriticky ohrožených druhů (§1), na Slovensku je řazen mezi druhy potencielně ohrožené a je chráněn zákonem.

Linum hirsutum

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Přírodní rezervaci Liščí vrch, dne 15.6.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget