Tento příspěvek byl přečten1909krát!

(Mentha spicata x Mentha suaveolens)

Syn.: Mentha suaveolens auct., M. x villosa Huds.

Čel.: Lamiaceae Juss. – hluchavkovité

Mentha x rotundifolia

Popis: Vytrvalé aromatické byliny, oddenek s podzemními lysými výběžky, až 20 cm dlouhými. Lodyha přímá nebo vystoupavá, většinou 60-110 cm vysoká, pravidelně olistěná. Střední a horní lodyžní listy široce eliptické až podlouhle vejčité, 6-9 cm dlouhé, tupě špičaté, zřetelně krabaté, huňaté, na rubu s vyniklou žilnatinou a s ojedinělými větvenými chlupy. Listeny drobné, čárkovité. Květenství je hustý a větvený lichoklas. Květy drobné, kalich pravidelný, koruna mírně souměrná s obvejčitými laloky. Rostliny jsou sterilní, tvrdky se téměř nevyvíjejí. Kvete od července do září.

máta huňatá

Záměny: Zaměnitelná s rodičovskými druhy. Od máty vonné (Mentha suaveolens) se odlišuje řídkým lichoklasem a kratšími, vejčitými listy. Jako zplanělá se ve volné přírodě zřejmě vůbec nevyskytuje. Máta klasnatá (Mentha spicata) má zase listy užší, kopinaté, s málo vyniklou žilnatinou na rubu, zplaňuje velmi vzácně.

Mentha x rotundifolia, máta huňatá

Ekologie: Travnaté luční mezofilní porosty nebo porosty charakteru úhorů či ruderalizovaných míst, v místech bývalých zahrádek či v jejich okolí, na místě navážek, u cest či při patách zdí.

Mentha x rotundifolia, máta huňatá

Rozšíření v České republice: Nerovnoměrné rozšíření v závislosti na dřívějším pěstování, bez ohledu na nadmořskou výšku (roste jak v nížinách, tak v horách). Častá je zejména v Čechách a na severozápadní Moravě, na východní a jižní Moravě jsou nálezy ojedinělé.

Celkové rozšíření: Výskyt je pravděpodobný v území, kde se potkávají areály obou rodičovských druhů – tzn. celé Středozemí. Kříženec je dokládán především v západní Evropě.

Mentha x rotundifolia, máta huňatá

Využití: Pozůstatky polykormonů této rostliny v krajině svědčí o jejím častém pěstování – nepochybně to bylo k léčebným účelům jako jiné druhy mát, tedy na odstraňování křečí v trávícím ústrojí, povzbuzení vylučování trávících šťáv nebo na příznivé ovlivnění činnosti žlučníku. Na rozdíl od nejznámější (a nejpoužívanější) máty peprné (Mentha x piperita) ale v silici dominuje vysoký obsah monoterpenoidu karvonu.

Mentha x rotundifolia, máta huňatá

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 9.11.2013.

Fotografováno u obce Polerady ve středních Čechách.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget