Tento příspěvek byl přečten1785krát!

Syn.: Orobanche epithymum var. major Čelak., Orobanche epithymum var. superba Solms, Orobanche alba f. maxima G. Beck, Orobanche alba var. epithymoides f. major (Čelakovsky) Soó, Orobanche alba subsp. typica var. typica f. maxima G. Beck

Čel.: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Orobanche alba subsp. major, záraza bílá šalvějová

Popis: Nezelená cizopasná, obvykle statnější bylina vysoká 20-65 cm, celá žlaznatě chlupatá. Alespoň některé žlázky na květech (na koruně) jsou tmavě červené. Lodyha je přímá, silná, řídce olistěná šupinovitými listy. Květenství je válcovité, dlouhé, složené z 15-35 květů, jednotlivé květy jsou podepřené listeny, kalich je tvořen dvěma postraními segmenty, celistvými až nepravidelně dvouzubými. Listence chybějí, koruna je trubkovitá, její hřbet je rovný až mírně ohnutý. Barva koruny je na bázi žlutavá, jinak většinou načervenalá. Blizna je tmavá (purpurově červená). Plodem je tobolka s drobnými semeny. Kvete nejčastěji v červnu až červenci.

Orobanche alba subsp. major, záraza bílá šalvějová

Záměny: Zárazy jsou na určování nesnadné, záraza šalvějová se pochopitelně nejvíce podobá záraze bílé pravé (Orobanche alba subsp. alba), od které se liší především okruhem hostitelských rostlin (z. bílá pravá cizopasí především na mateřídouškách, případně na dobromysli nebo klinopádu), dále pak fenologií (je asi o měsíc pozdější), mohutnějším růstem a snad i ekologicky. Něco z toho však může ovlivňovat hostitelská rostlina. Další naší podobnou zárazou je záraza síťnatá (Orobanche reticulata), která se liší především menším až žádným ochlupením nitek prašníků a také hostitelským okruhem (bodláky nebo pcháče).

Orobanche alba subsp. major, záraza bílá šalvějová

Ekologie: Roste na suchých trávnatých svazích, na terasách, úhorech, spíše na zásaditých podkladech a hlubokých půdách. Cizopasí na šalvějích, především na šalvěji luční (Salvia pratensis), šalvěji hajní (Salvia nemorosa), vzácněji na šalvěji přeslenité (Salvia verticillata).

Orobanche alba subsp. major, záraza bílá šalvějová

Rozšíření v České republice: Je o něco vzácnější než záraza bílá pravá (Orobanche alba subsp. alba), hojněji roste v jihozápadní části Českého středohoří a na Moravě na jihu Bílých Karpat, dále v Bučovické pahorkatině; jinde jen velmi vzácně.

Orobanche alba subsp. major, záraza bílá šalvějová

Celkové rozšíření: Je nedostatečně známé, neboť některými autory není taxon uznáván (nejčastěji je pojímána jen jako forma maxima). Roste s jistotou ve střední Evropě.

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2r), zákonem však chráněna není.Orobanche alba subsp. major, záraza bílá šalvějová

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 24.10.2013.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Zahrady pod Hájem.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget