Tento příspěvek byl přečten2161krát!

Čeleď: Parnassiaceae S. F. Gray – tolijovité parnassia-palustris1

parnassia-palustris5Popis: Vytrvalá lysá bylina vysoká 10-25 cm. Lodyha je přímá, jednoduchá, hranatá, zakončená jediným květem. Přízemní listy vytvářejí řídkou růžici, jsou dlouze řapíkaté, čepele jsou vejčité až kosodelníkovitě okrouhlé, 1-5 cm dlouhé, celokrajné, lodyžní list je obvykle jeden, vejčitě okrouhlý, srdčitou bází přisedlý. Květy mají průměr 10-30 mm, vydávají medovou vůni, jsou pětičetné, kališní lístky jsou vejčité, nestejně velké, za plodu vytrvávající, korunní lístky jsou široce vejčité až téměř okrouhlé nebo eliptické, krátce nehetnaté, 2-3 krát delší kališních, bílé nebo vzácně narůžovělé, se zřetelnými poloprůhlednými bezbarvými žilkami. Tyčinek je pět, nestejně dozrávajících, střídají se rovněž s pěti nápadnými nektariovými šupinami rozeklanými v horní polovině v 7-15 rozestálých niťovitých třásní zakončených kulovitými žlutavými paličkami bez nektaru; ten je ovšem bohatě vylučován ve střední části šupin. Blizny jsou obvykle čtyři, přisedlé, semeník je vejcovitý. Plodem je tobolka otevírající se čtyřmi chlopněmi, semena jsou četná, plochá, drobná. Kvete od července do září.

Záměny: Za květu u nás těžko zaměnitelná, v nekvetoucím stavu je však nenápadná, listy se nechají poznat podle souběžné žilnatiny.parnassia-palustris2

Ekologie: Roste na vlhkých rašelinných nebo slatinných loukách, na rašeliništích, na zamokřených a bahnitých březích rybníků, na zamokřených loukách a pastvinách, na vlhkých mechatých skalách a skalních terasách nad horní hranicí lesa. parnassia-palustris4

Rozšíření v České republice: Roste velmi vzácně v nížinách, poněkud hojněji od pahorkatin do podhůří, v horách vzácně, především v karech. V posledních desetiletích výrazně ustoupila a mnohde se stala vzácnou nebo úplně vymizela.

parnassia-palustris6

Celkové rozšíření: Roste na rozsáhlém území v mírném až subarktickém, zčásti i arktickém pásu Evropy a Asie, na jihu Evropy roste jen v horách, dále roste v Malé Asii, na Kavkaze, v severním Íránu a v pohoří Atlas. V severní Americe rostou příbuzné taxony. parnassia-palustris7

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2t), zákonem chráněna je v kategorii druhů ohrožených (§3), na Slovensku je řazena mezi druhy téměř ohrožené.parnassia-palustris3Poznámka: Nejnovější taxonomické studie ji řadí do čeledi jasencovitých (Celastraceae R. Br.).

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 1.10.2015.

Fotografováno v národní přírodní památce Jestřebské slatiny, v přírodní rezervaci Údolí Klíčavy, v národní přírodní rezervaci Polabská černava, v přírodní památce Louky u Černého lesa a v přírodní památce Hořečková louka na Pile.

 

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget