Tento příspěvek byl přečten2220krát!

Syn.: Selinum cervaria L., Athamantha cervaria (L.) L., Ligusticum cervaria (L.) Vill., Cervaria rivini Gaertn.

Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité

Peucedanum cervaria

Peucedanum cervaria

Popis: Vytrvalá bylina s tlustým, zprvu vodorovným, později mnohohlavým oddenkem, uvnitř mléčně bílým, na vrcholu s černou čupřinou. Lodyha je přímá, vysoká 30-150 cm, oblá, jemně proužkovaná, lysá, plná, s nemnoha lodyžními listy. Přízemní listy jsou řapíkaté, velké, až 50 cm dlouhé, v obrysu trojúhelníkovité, 2-3 krát peřenosečné, lodyžní listy jsou menší, s dobře vyvinutou pochvou a zmenšenou až zakrnělou čepelí. Lístky posledního řádu jsou vejčité, tupé až zašpičatělé, na bázi klínovité až srdčité, často nesymterické, na okraji zubaté až laločnaté, kožovité se zřetelnou žilnatinou, svrchu tmavozelené, naspodu nasivělé. Okolík je často jen jeden, složený, mohutný, v mládí polokulovitý. Obal i obalíčky jsou vyvinuty, listeny obalu jsou početné, nestejné, někdy i peřenosečné, opadavé, stopky okolíčků jsou brvité, okolíčků je 15-30, listeny obalíčků jsou početné, šídlovité, opadavé. Kališní cípy jsou špičaté, korunní lístky jsou bílé, na vrcholu vykrojené, ve výkroji s lalokem. Dvounažky jsou eliptické, zploštělé, křídlaté a žebernaté. Kvete od července do září.

Peucedanum cervaria

Záměny: Pozná se podle listů, jež jsou velké s širokými nesymetrickými úkrojky a na rubu a líci nápadně různobarevné, dále podle nepříliš větvené nebo nevětvené lodyhy a vazby na sušší nebo alespoň vysýchavá stanoviště.

Peucedanum cervaria

Ekologie: Roste na suchých loukách a pastvinách, na okrajích křovin a v lesních lemech, ve světlých lesích, méně na sušších okrajích slatinných luk, na hlubokých živných půdách bohatých na báze, sušších i střídavě vlhkých.

Peucedanum cervaria

Rozšíření v České republice: Roste v teplých územích s bazickými podklady: především ve středních, severozápadních a východních Čechách a na jižní a jihovýchodní Moravě, jinde je vzácný nebo chybí. Na horách neroste.

Peucedanum cervaria

Celkové rozšíření: Roste v jižní a střední Evropě od Španělska, Itálie a severní části Balkánu na sever po Litvu a na východě po Ural.

Peucedanum cervaria

Ohrožení: Patří mezi vzácnější druhy květeny ČR (C4a).

Peucedanum cervaria

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Karlštejn, v přírodní rezervaci Podhoří, dne 25.8.2007 a v přírodní rezervaci Holý vrch, dne 18.7.2010.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget