Tento příspěvek byl přečten1994krát!

Syn.: Strymon spini (Denis & Schiffermüller, 1775); Strymonidia spini (Denis & Schiffermüller, 1775)

Třída: Insecta – hmyz
Řád: Lepidoptera – motýli
Čeleď: Lycaenidae – modráskovití
ostruháček trnkový

ostruháček trnkový

ostruháček trnkový

ostruháček trnkový

ostruháček trnkový

Ohrožení: Patří ke zranitelným druhům (VU) podle Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých živočichů.

Autor fotografií: Radim Cibulka.
Fotografováno v Hádech na okraji Brna, dne 2.7.2016.