Tento příspěvek byl přečten2303krát!

Syn.: Ophrys spiralis L., Epipactis spiralis (L.) Crantz, Spiranthes autumnalis L. C. Richard
Čel
.: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Spiranthes spiralis - švihlík krutiklas

Popis: Vytrvalá sivozelená bezkořenná bylina s řepovitými hlízami, vysoká 7-22 cm. Hlízy jsou za květu nejčastěji dvě, ze starší vyrůstá přímá, někdy poněkud zprohýbaná lodyha zakončená jednostranným, šroubovitě stočeným hustě chlupatým klasem. Přízemní listy jsou v listové růžici, jsou krátce řapíkaté, s vejčitou čepelí, 2-3,5 cm dlouhé.  V době květu je loňská růžice již zaschlá, ale vedle květonosné lodyhy vyrůstá z nové hlízy růžice nová, která přezimuje. Lodyžní listy jsou drobné, v počtu 3-5, objímající lodyhu. Květy v počtu 13-30 jsou malé, bělavé, vonné, hustě za sebou uspořádané. Pysk je obvejčitý, uvnitř žlutozelený, na okrajích bělavý a zvlněný. Sloupek je válcovitý, dopředu směřující, brylky jsou kyjovité, rozpadavé. Semeník je elipsoidní, uzavřený v listenu, zkroucený, žlaznatě pýřitý. Plodem je téměř vzhůru směřující tobolka s velmi drobnými semeny. Kvete od července do října.

Spiranthes spiralis - švihlík krutiklas

Záměny: V podstatě nezamněnitelný, ještě vzácnější švihlík letní (Spiranthes aestivalis), jehož květonosná lodyha vyrůstá ze středu za květu zachovalé listové růžice u  nás dozajista neroste.

Spiranthes spiralis - švihlík krutiklas

Ekologie: Roste na krátkostébelných trávnících, na chudých pastvinách, zřídka na vlhčích až rašelinných loukách nebo písečných dunách na půdách zásaditých i kyselých. Vystupuje od nížin až asi do 1500 m n.m.

Spiranthes spiralis - švihlík krutiklas

Spiranthes spiralis - švihlík krutiklas

Rozšíření: Roste v  Evropě od hor ve Středomoří na sever po Británii, Benelux a Polsko, na východ zasahuje na Ukrajinu, do Ruska, na Kavkaz, do Turecka a Libanonu. Roste též v severní  Africe. Je vzácný téměř v celé Evropě, u nás nebyl nikdy hojný, byť je v literatuře uváděno kolem sta lokalit. Dnes u nás roste snad jen na dvou místech, vzhledem k jisté nenápadnosti nelze vyloučit překvapivé znovunalezení.

Spiranthes spiralis - švihlík krutiklas

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1), stejně tak na Slovensku.

Spiranthes spiralis - švihlík krutiklas

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 28.8.2013.

Fotografováno v Národní přírodní památce Švařec, v okrese Žďár nad Sázavou.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget