Tento příspěvek byl přečten1932krát!

Čel.: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Orchis pallens - vstavač bledý

Popis: Vytrvalá bylina s kulovitými až vejcovitými hlízami a nečetnými kořeny, vysoká 15-40 cm. Listy v počtu 3-5 jsou nahloučené ve spodní části lodyhy, jsou podlouhle obvejčité, až 12 cm dlouhé, jasně zelené. Nejhořejší list někdy pochvovitě objímá lodyhu. Květenstvím je klas se 7-20 květy, listeny jsou zdéli semeníků. Květy jsou světle žluté, vonné. Dva vnější postranní okvětní lístky jsou ven vyhnuté, prostřední je poněkud skloněný, spolu se dvěma postranními vnitřními lístky tvoří neúplnou přilbu. Pysk je příčně okrouhlý, delší než široký, mělce trojlaločný, ostruha je tupá, mírně dozadu prohnutá. Sloupek je tupý, brylky jsou bledožluté. Semeník je přisedlý, zkroucený. Plodem je válcovitá tobolka s velmi drobnými semeny. Kvete od května do června.

Orchis pallens - vstavač bledýOrchis pallens - vstavač bledý

Záměny: Z našich vstavačovitých se již jen prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) může pochlubit žlutými květy, ten však má nápadné listeny, trčící z květenství, listy má obvykle užší, navíc nevytvářejí dojem přízemní růžice. Jeho pysk má alespoň na bázi nachovou kresbu.

Ekologie: Roste ve světlých listnatých a smíšených lesích, zvláště v bučinách a suťových lesích, v jejich lemech a přilehlých mezofilních loukách, zpravidla na vápnitých půdách. Vystupuje od nížin až asi do 2500 m n.m.

Orchis pallens - vstavač bledý

Rozšíření: Roste v jižní a střední Evropě, na západě po sever Pyrenejského poloostrova, na sever zasahuje do Německa, Čech a Slovenska, na východ přes Balkán k Černému moři, na Kavkaz a do Malé Asie. V Čechách roste velmi vzácně, hojnější je v moravských Karpatech, především v Bílých Karpatech, v Chřibech, Hostýnských vrších, v Javorníkách a v Moravské bráně.

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2), na Slovensku se řadí k ohroženým druhům a též je chráněn zákonem.

Orchis pallens - vstavač bledý

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 29.8.2013.

Fotografováno ve Stupavské vrchovině, v přírodní rezervaci Stará hráz.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget