Tento příspěvek byl přečten2004krát!

Syn.: Anthericum calyculatum L., Tofieldia anthericoides F.W.Schmidt, Tofieldia palustris Hudson, Tofieldia rubra F.Braun

ČeleďTofieldiaceae Takht. – kohátkovité

Tofieldia calyculata

Popis: Vytrvalá, lysá bylina s krátkým oddenkem, vysoká 10-40 cm, s přízemní růžicí listů. Lodyha je přímá, oblá, dutá, s listy v dolní polovině. Listy mají čepele mečovité, podlouhlé, špičaté, trávově zelené. Květenstvím je koncový hrozen, obvykle jednoduchý, až čtyřicetikvětý, někdy s dolními květy navzájem oddálenými, občas je pro změnu květenství stažené. Květní stopoky jsou odstálé, podepřené drobnými listeny. Na bázi květů jsou tři listence upomínající na kalich (odtud jméno kalíškatá). Okvětní lístky v počtu šest jsou rozestálé, asi 3-3,5 mm dlouhé, podlouhle obkopinaté, na vrcholu tupé, žlutě zelené, vzácně načervenalé. Tobolky jsou široce vejčité, světle hnědé. Semena jsou četná, drobná, hnědá. Kvete od června do července.

kohátka kalíškatá

Tofieldia calyculata, kohátka kalíškatá

Záměny: U nás je za květu v podstatě nezaměnitelná, listy jsou však snadno přehlédnutelné.

Ekologie: Roste na slatinách, na prameništích a bažinatých loukách, v borech ve vlhkých hlubokých údolích, ve štěrbinách mokvavých skal, na zásaditých až slabě kyselých, často vápenitých, vlhkých nebo i přeplavovaných půdách.

Tofieldia calyculata, kohátka kalíškatá

Rozšíření v České republice: Z Moravy jsou jen dva staré literární údaje, v Čechách byla vždy vzácná, dnes přežívá jen na několika málo místech, často ve velmi slabých populacích. Roste v NPP Jestřebské slatiny na Dokesku, u obce Tetčiněves v Polomených horách, na Džbánsku v PR V Bahnách a v NPP Cikánský dolík, na Prachaticku v PR Karlovické louky, na Loučeňsku a v NPR Polabská černava.

Tofieldia calyculata, kohátka kalíškatá

Tofieldia calyculata, kohátka kalíškatá

Celkové rozšíření: Roste především v Alpách a Karpatech. Na jihu dosahuje do Pyrenejí, Francie, severní Itálie, Slovinska a Černé hory, na severu k Baltskému moři a na Gotland, na východě do Rumunska, na Ukrajinu a do Ruska, na západě do Německa a Francie.

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), ve stejné kategorii je chráněna i zákonem (§1).

Tofieldia calyculata, kohátka kalíškatá

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 3.12.2013.

Fotografováno v Národní přírodní památce Jestřebské slatiny (Baronský rybník) a v Národní přírodní rezervaci Polabská černava.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget