Tento příspěvek byl přečten1965krát!

u-bran-pivovaru5

Přírodní památka se nachází v blízkosti jednoho z nejfrekventovanějšího dopravního uzlu Prahy – jižní spojky, před nájezdem na Barrandovský most a nad železniční stanicí Praha-Braník. V hukotu železnice nebo projíždějících kamionů je možné si jen stěží představit něco vyloženě „přírodního“, třeba něco jako zapomenutý kus krajiny.

u-bran-pivovaru3

Přesto je ale toto území v řadě ohledů až překvapivě zajímavé. Jako chráněné území bylo vyhlášené v roce 1988, a to ve dvou částech (u silnice v zářezu trati nad jižní spojkou, při severovýchodním okraji branického pivovaru a v lomu u křížení železnic, pod jihozápadním okrajem branického pivovaru). Rozkládá se na ploše téměř 0,6 hektarů. Důvodem vyhlášení bylo významné zastoupení zkamenělin (fosilní fauny) ve výchozech graptolitových břidlic.

u-bran-pivovaru1

Zajímavá je vegetace suchých trávníků a skalních stepí. Na již zmiňované ploše u jižní spojky je to výskyt koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), který je zde ovšem velmi vzácný – v době návštěvy byla nalezena pouze jedna kvetoucí rostlina. Nesrovnatelně bohatší je výskyt trýzele škardolistého (Erysimum crepidifolium), který tvoří záplavu žlutých květů zejména v horní části stepi.

u-bran-pivovaru4

Další vzácný druh – dvojštítek hladkoplodý proměnlivý (Biscutella laevigata subsp. varia) zde vytváří bohaté populace. V poslední době mizí pravděpodobně z důvodu velkoplošného imisního spadu (přitom na sledovaném území roste u jedné z nejrušnějších silnic v Praze). Z dalších ohrožených druhů je možné nalézt česnek tuhý (Allium strictum), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kostřavu walliskou (Festuca valesiaca), z běžnějších druhů pelyněk ladní (Artemisia campestris), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) a další.

u-bran-pivovaru6

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget