Praha

Přírodní památka se nachází ve východní části Prahy, mezi Náchodskou ulicí směřující z Černého mostu do Horních Počernic, Pražským okruhem a železniční tratí Praha–Nymburk. Předmětem ochrany je opěrný geologický profil v perucko-korycanských vrstvách cenomanu (svrchní křída). Chráněné území bylo vyhlášeno… Číst více

Přírodní památka Cihelna v Bažantnici se nachází v přírodně poněkkud neutěšeném prostředí. Zpočátku může navozovat dojem nějaké opuštěné a zarůstající výsypky. Nejsme ale někde v Ústeckém kraji, ale v Praze. Území je obklopeno nejrůznějšími dopravními uzly, velmi frekventovaným železničním koridorem, jakýmsi výrobním podnikem a… Číst více

Národní přírodní památka se nachází v širší oblasti Radotínského údolí, konkrétně v povodí Šachetského potoka, jako jedním z přítoků Radotínského potoka. Jedná se o hluboce zaříznuté údolí s převažujícími jižně a jihovýchodně orientovanými strmými svahy, které jsou místně narušené bývalými lomy. Územím prochází hranice… Číst více

Národní přírodní památka Požáry je malé území v jihozápadní části Prahy, které se tak trochu osamoceně nachází stranou turistického zájmu schované mezi zemědělskými pozemky. Přibližně 500 metrů jižně se nachází Pražský okruh, cca 200 metrů severně zase probíhá železniční trať Praha-Hlubočepy–Rudná.… Číst více

Území evropsky významné lokality Břežanské údolí se nachází na hranici Prahy a Středočeského kraje. V Praze je její součástí přírodní rezervace Šance, na území Středočeského kraje zahrnuje svahy kóty Hradiště (Břežanské údolí, Károvské údolí a svahy nad Vltavou), včetně samostatně vyhlášené… Číst více

Přírodní památka Vidoule je součástí stolové hory, jejíž nejvyšší vrchol – Vidoule – dosahuje nadmořské výšky 371 m n. m. Nápadná je zejména při pohledu od jihu – z Prokopského údolí, kdy je vidět jak přečnívá okolní zástavbu.

Vlastní přírodní památku… Číst více