Praha

1 2 3 9

Přírodní památka Jenerálka je pravidelně podrobována přírodovědným průzkumům, což je logické – vzhledem k jejímu významu jako pěkné výslunné skalky s řadou ohrožených suchomilných a teplomilných druhů. Jak je to ale v jejím ochranném pásmu?

Východně od chráněného území se nachází bývalý těžební… Continue reading

Přírodní památku Obora Hvězda tvoří rozsáhlý lesní komplex  mezi Petřinami, Dolní Libocí a Motolem, obklopený městskou zástavbou. Tvoří jeden z mála přírodních celků v silně antropicky destruované krajině Bělohorské tabule. Chráněné území leží v nadmořské výšce 320 m n. m. (v povodí Litovického… Continue reading

Přírodní rezervace se nachází při jihovýchodním okraji Prahy, podél potoka Rokytka, který se zachovává svůj přirozený charakter, což se týká i navazujícího úzkého pásu lesa. Chráněné území je součástí Přírodního parku Rokytka, který byl vymezen podél toku od Nedvězí až… Continue reading

1 2 3 9