Tento příspěvek byl přečten1869krát!

Kerblík obecný (čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité) je krátkověký jednoletý druh, donedávna jen vzácně se vyskytující v teplých oblastech. Jako konkurenčně slabý druh u nás rostoucí především na druhotných stanovištích nachází na území Prahy vhodné podmínky k životu na narušovaných, mírně zastíněných místech. V Praze bývá nalézán pravidelně a zdá se, že zde není vyloženě vzácný. Vzhledem k charakteru výskytu je však nalézán spíše nepravidelně a náhodně. Je uváděn z přírodní památky Baba a národní přírodní památky Barrandovské skály, může však být přehlížen, roste často na nevzhledných až odpudivých místech. Jedná se o zajímavý druh, jenž má v Praze podle všeho jedno z center rozšíření u nás.

Anthriscus caucalis

Záměny: Miříkovité rostliny jsou si dosti podobné. Druh je zaměnitelný především za jiné kerblíky, případně za krabilice. Druh se vyznačuje ranou dobou výskytu a osténkatými plody s krátkým zobánkem. Asi nejpodobnější je kerblík třebule štětinoplodý (Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma), též s chlupatými nažkami, avšak s delším zobánkem. Navíc nápadně voní. Jiné podobné druhy s chlupatými nažkami, např. tořice jsou podstatně pozdnější.

Anthriscus caucalis

Rozšíření na území České republiky: Roste vzácně v nejteplejších územích státu.

Anthriscus caucalis

Celkový areál rozšíření: Roste v Evropě, na sever po jižní Skandinávii, na východě po Karpatský oblouk a Vislu, dále v Malé Asii, v severní Africe, na Kypru, v oblasti Kavkazu. Zavlečen byl do Makaronésie, do Ameriky a na Nový Zéland.

Anthriscus caucalis

Ekologie: Roste na rumištích, na křovinatých stráních, na náspech, na návsích, v okolí lidských sídel, v akátinách, na půdách živných, často vápnitých, čerstvě vlhkých.

Anthriscus caucalis

Ohrožení a ochrana: Jako jednoletý druh vyžaduje místa s narušeným vegetačním krytem, jeho výskyt také může záviset na průběhu počasí. Vzhledem k vazbě na druhotná stanoviště jsou možnosti ochrany omezené. Druh byl donedávna považován za vzácný a ubývající, byl proto zařazen do červeného seznamu jako druh silně ohrožený (C2t), zákonem však chráněn není. Poslední dobou nálezů mírně přibývá, stále však jde o druh nalézaný zřídka, je však možné, že se začíná šířit podél železničních tratí.  

Anthriscus caucalis

Ohrožení na území Prahy: V Praze se vyskytuje nejčastěji na přistíněných, dusíkem a živinami bohatých místech jako jsou okraje chodníků a silnic, často roste pod keřovými výsadbami na místech později opakovaně sečených. Na těchto místech kerblík obecný stihne odplodit než dojde k prvnímu ošetření porostů, sečení naopak potlačuje konkurenci ostatních bylin. Zdá se, že v současnosti není druh v Praze ohrožen, podle všeho se dokonce šíří, snad mu vyhovuje nastavený „management“ ošetřování veřejné zeleně.

Anthriscus caucalis

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v  Praze-Holešovicích 3.5.2015 a v Moravském Písku před nádražím 12.5.2016.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget