Tento příspěvek byl přečten1982krát!

Syn.: Berula angustifolia (Huds.) Mert. et Koch; Sium erectum Huds.; Sium angustifolium L.; Siella erecta (Huds.) Pimenov

Čeleď:  Apiaceae Lindl. – miříkovité

Berula erecta

Popis: Rostliny jsou vytrvalé, jako celer zapáchající, s podzemními výběžky. Lodyha přímá nebo vystoupavá, 20–50(–100) cm vysoká, oblá, jemně rýhovaná, dutá a větvená. Ponořené listy lichozpeřené, složené z čárkovitých lístků, ostatní listy lichozpeřené, až 30 cm dlouhé, s 5–15 jařmy, lístky 2–6 cm dlouhé, podlouhle kopinaté až vejčité, nestejně 2x pilovité, koncový lístek často 3laločný, horní listy krátce řapíkaté, na pochvě sedící, malé, se 3–5 lístky, ostře nepravidelně pilovité (až hrubě zubaté), koncový lístek někdy téměř celistvý. Okolíky na krátkých postranních stopkách, s 10–20 okolíčky, často stojící proti listu, obaly i obalíčky s početnými 3zubými listeny a listeny, listeny bylinné, často 3klané, kališní zuby šídlovité, korunní lístky přibližně 1 mm dlouhé a široké, v obrysu srdčité, na vrcholu mělce vykrojené. Plody 1,5–2 mm, 2dílné, širší než delší, hnědé, matné, nízce žebernaté, téměř kulovité. Kvete od června do srpna.

Berula erecta

Záměny: Dobře poznatelný druh i v nekvetoucím stavu  – jak svým vzhledem, tak také podle ekologických nároků (často v kanálech nebo potocích vytváří souvislé porosty).

Berula erecta

Ekologie: Roste v mírně tekoucích, vzácněji stojatých vodách, v příkopech, vodních jámách, kanálech a potocích, v chladných, na kyslík bohatých vodách, mezotrofních, někdy i eutrofních, až do 1 m hloubky.

Berula erecta

Rozšíření v České republice: Roste roztroušeně v severní polovině Čech a na střední Moravě, chybí v jihozápadních nebo jižních Čechách nebo je velmi vzácný.

Berula erecta

Celkové rozšíření: Submediteránní druh zasahující v Evropě po jižní Švédsko, dále v západní a střední Asii a Severní Americe.

Berula erecta

Ohrožení: v České republice patří k druhům vyžadujících další pozornost (C4a), zákonem není chráněn.

Berula erecta

Výskyt v katastru města Odolena Voda: Potočník vzpřímený je jeden z mála ohrožených druhů z červeného seznamu (pokud pominu stepní stanoviště), které se v katastru města pravidelně a početně objevují. Plevelí se víceméně ve všech kanálech, potocích a to s různými přestávkami, často až v souvislých porostech. Nevadí mu zastínění ani zhoršená kvalita vody. Co opravdu nemusí je vydlážděné dno napřímeného potoka – to už je i na potočník hodně. Naopak mu vyhovuje bahnité dno, ideálně pokud dojde k rozlivu vody do něčeho, čemu se dá říct lužní porost (třeba u rybníka Jordán).

Berula erecta

Berula erecta

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v navrženém významném krajinném prvku Soutok Jordánu mezi Odolenou Vodou a Úžicemi 6.8.2017, v povodí potoka Jordán a u rybníka Jordán 23.7.2016 a v Drahaňském údolí 12.7.2005 a 9.9.2005.

Odolena Voda_znak

 

Na projekt „Ohrožená příroda města Odolena Voda“ finančně přispělo město Odolena Voda.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget