Ústecký kraj

„Společně s Ranou jedna z nejvýznamnějších lokalit xero- a termofilních bezobratlých v Čechách“, „Mezinárodně významná lokalita“ nebo „skutečné modelové území pro studium stepní vegetace“, to jsou jedny z mnoha přívlastků, které charakterizují nápadný izolovaný vrch. Nachází se v nadmořské výšce 509… Číst více

Lokalita chráněného území se skládá ze dvou navzájem oddělených částí, vzdálených od sebe necelý 1 km, situované do téměř zalesněné centrální části přírodního parku Džbán. Východní kraj obou částí se nachází u silnice Louny-Řevničov. Zaříznuté hluboké údolí vodoteče zde rychlou… Číst více

Masív Rané vytváří nápadný trojvrchol v jihozápadní části Lounského středohoří. Je dobře poznatelný i podle častého využívání pro sportovní závěsné létaní. Nachází se v nadmořské výšce od 380 metrů až po nejvyšší vrchol 457 metrů (mimo chráněné území). Nejdříve byla… Číst více