Ústecký kraj

Přírodní památka se nachází mezi obcemi Třebutičky, Encovany a Sedlec. Tvoří ji lesnatý vrch Skalky (kóta 337 m n.m.), včetně výslunných strání v okrajových partiích. Vrch Skalky je krajinnou dominantou okolí.

Hlavním předmětem ochrany je mimořádně zachovalá ukázka vegetace teplomilných… Číst více

Přírodní památka Stráně u Drahobuzi je jednou z velmi zajímavých botanických lokalit nacházející se v trojúhelníku mezi Litoměřicemi, Úštěkem a Štětím, konkrétně mezi obcemi Drahobuz a Vědlice. V údolí Úštěckého potoka se zvedají převážně jižně orientované svahy, na kterých se… Číst více

Lokalita navrženého chráněného území se nachází mezi obcemi Zahořany, Encovany a Sedlec (asi 1 km východně od obce Zahořany, 1 km severozápadně od obce Encovany a asi 2 km jižně od obce Sedlec). Tvoří jej vrch Holého vrchu (kóta 302… Číst více

Území přírodní památky Sovice u Brzánek je poměrně dobře známou lokalitou teplomilné vegetace (resp. „svahy vrchu Sovice“). Nachází se přibližně 3 km severovýchodně od Roudnice nad Labem, při severovýchodním okraji obce Brzánky, na pravém břehu Labe. Vlastní chráněné území leží… Číst více

„Společně s Ranou jedna z nejvýznamnějších lokalit xero- a termofilních bezobratlých v Čechách“, „Mezinárodně významná lokalita“ nebo „skutečné modelové území pro studium stepní vegetace“, to jsou jedny z mnoha přívlastků, které charakterizují nápadný izolovaný vrch. Nachází se v nadmořské výšce 509… Číst více