Ústecký kraj

Přírodní památka se nachází mezi obcemi Třebutičky, Encovany a Sedlec. Tvoří ji lesnatý vrch Skalky (kóta 337 m n.m.), včetně výslunných strání v okrajových partiích. Vrch Skalky je krajinnou dominantou okolí.

Hlavním předmětem ochrany je mimořádně zachovalá ukázka vegetace teplomilných… Continue reading

Přírodní památka Stráně u Drahobuzi je jednou z velmi zajímavých botanických lokalit nacházející se v trojúhelníku mezi Litoměřicemi, Úštěkem a Štětím, konkrétně mezi obcemi Drahobuz a Vědlice. V údolí Úštěckého potoka se zvedají převážně jižně orientované svahy, na kterých se… Continue reading

Lokalita navrženého chráněného území se nachází mezi obcemi Zahořany, Encovany a Sedlec (asi 1 km východně od obce Zahořany, 1 km severozápadně od obce Encovany a asi 2 km jižně od obce Sedlec). Tvoří jej vrch Holého vrchu (kóta 302… Continue reading

Území přírodní památky Sovice u Brzánek je poměrně dobře známou lokalitou teplomilné vegetace (resp. „svahy vrchu Sovice“). Nachází se přibližně 3 km severovýchodně od Roudnice nad Labem, při severovýchodním okraji obce Brzánky, na pravém břehu Labe. Vlastní chráněné území leží… Continue reading