Tento příspěvek byl přečten2452krát!

Národní přírodní rezervace Raná

Masív Rané vytváří nápadný trojvrchol v jihozápadní části Lounského středohoří. Je dobře poznatelný i podle častého využívání pro sportovní závěsné létaní. Nachází se v nadmořské výšce od 380 metrů až po nejvyšší vrchol 457 metrů (mimo chráněné území). Nejdříve byla vyhlášena jako „městská rezervace Loun“, a to už v roce 1936 v okolí nejjižnějšího vrcholu. Později se v roce 1951 stala „státní přírodní rezervací“. Rozloha tohoto chráněného území dosahuje téměř 11 hektarů, je umístěna 1 km jihozápadně od obce Raná, 6 km severně od města Louny a necelé 3 km západně od další národní přírodní rezervace Oblíku.

Národní přírodní rezervace Raná

Těleso tohoto čedičového vrchu vzniklo sopečnou činností ve třetihorách. Je tvořeno olivinickým nefelinitem a vystupuje ze zarovnaného povrchu na křídových sedimentech.

Národní přírodní rezervace Raná

Podle zřizovacího předpisu jde o mezinárodně významnou lokalitu s dochovanými zbytky xerotermních travinných společenstev a s výskytem kriticky ohroženého ovsíře stepního (Helictotrichon desertorum subsp. basalticum). Tento druh zde byl nalezen už v roce 1902 (poprvé na našem území). Od doby objevu je Raná častým cílem mnoha botanických exkurzí, včetně těch mezinárodních – důvodem je i skutečnost, že Raná představuje jednu z nejlepších ukázek stepních porostů (tzv. „kavylových stepí“) v Českém středohoří.

Národní přírodní rezervace Raná

Na svahu protáhlého hřbetu Rané se v cenných teplomilných společenstvech stepního charakteru koncentrují i další vzácné druhy: koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), hlaváček jarní (Adonis vernalis), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kavyl Ivanův (Stipa pennata), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), zběhovec trojklaný (Ajuga chamaepitys), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), kozinec rakouský (Astragalus austriacus) a další. Objevena byla i endemická forma kavylu sličného – kavyl sličný lysý (Stipa pulcherrima f. nudicostata).

Mimo cévnatých rostlin je zde chráněn kriticky ohrožený sysel obecný (Spermophilus citellus), vzácné druhy ptáků (např. strnad zahradní – Emberiza hortulana nebo bělořit šedý – Oenanthe oenanthe, linduška úhorní – Anthus campestris) a mnoho druhů hmyzu.

Národní přírodní rezervace Raná

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Publikováno dne 9.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget