Tento příspěvek byl přečten1601krát!

Syn.: Serapias rubra L., Epipactis rubra (L.) F. W. Schmidt, Limodorum rubrum (L.) Kuntze, 

Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Cephalanthera rubra

Cephalanthera rubra

Popis: Vytrvalá zelená bylina vysoká 25-50 cm, někdy i více, s válcovitým oddenkem a četnými kořeny. Lodyhy jsou přímé, mírně zprohýbané, rovnoměrně listnaté, nevětvené, v horní části žlaznatě chlupaté a často červeně naběhlé. Listy jsou přisedlé, šikmo odstálé, široce kopinaté, v počtu 2-5, dlouze ostře zašpičaté, bez palistů, tmavě zelené, lysé. Klas je řídký, nejčastěji 2-10květý, vřeteno je žlaznatě chlupaté, listeny se směrem vzhůru zmenšují, jsou bylinné, úzce kopinaté, dolní přesahuje květ. Květy jsou šestičetné, větší, růžově červené, většinou široce rozevřené, bez nektaru. Okvětní lístky jsou špičaté, špičky jsou často ven zahnuté, pýřité, tři vnější jsou kopinaté, dva postranní vnitřní jsou vejčitě kopinaté. Pysk je víceméně bez ostruhy, lysý, epichil je zřetelně delší než široký, dopředu směřující, bílý s červeným lemováním, s lištami. Hypochyl je vydutý, bělavý, s oušky. Sloupek je mírně dopředu zahnutý, brylky jsou hrudkovité, červenofialové až světle namodralé, semeník je úzce válcovitý, žebernatý, žlaznatě pýřitý. Plodem je válcovitá tobolka. Semena jsou četná, velmi drobná. Druh je opylován včelami. Kvete od května do června.

Cephalanthera rubra

Cephalanthera rubra

Záměny: Zaměnitelná především za okrotici dlouholistou (Cephalanthera longifolia), jež nemá žlaznaté vřeteno květenství a pochopitelně má bílé, nechlupaté květy. Odlišení nekvetoucích rostlin může být ovšem složitější. Okrotice dlouholistá není červeně naběhlá. Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) má jinak tvarované, kulatější listy a záměna je málo pravděpodobná. V nekvetoucím stavu je záměna též představitelná s některými úzkolistými druhy kruštíků (Epipactis spp.).

Cephalanthera rubra

Cephalanthera rubra

Ekologie: Roste ve světlých sušších listnatých lesích, v lesních lemech, v lesostepích, v zazemněných sutích, v teplejších oblastech, na půdách živných, zásaditých, vápnitých, hlavně na vápencích, opukách, vápnitých spraších či slínovcích.

Cephalanthera rubra

Cephalanthera rubra

Rozšíření v České republice: Roste spíše vzácně ve vhodných oblastech jako jsou Džbán, Český a Moravský kras, jihočeské vápence, Bílé Karpaty, Milešovské Středohoří a pod.. V rozsáhlých oblastech chybí nebo je velmi vzácná.

Cephalanthera rubra

Celkové rozšíření: Roste především v Evropě od Anglie po Ural a od jižní Skandinávie po Středomoří, dále roste na Kavkaze, na Kypru, v Malé Asii, v západním Íránu a v severní Africe.

Cephalanthera rubra

Cephalanthera rubra

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), zákonem je chráněn jako silně ohrožený druh (§2), na Slovensku se řadí k druhům téměř ohroženým a je chráněna zákonem.

Cephalanthera rubra

Cephalanthera rubra

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Pučanka a v národní přírodní rezervaci Špraněk 26.6.2017 a 5.7.2017.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget