Tento příspěvek byl přečten2258krát!

Syn.: Asplenium ceterach L., Grammitis ceterach (L.) Swartz

Čeleď: Aspleniaceae Mett. – sleziníkovité

Ceterach officinarum

Popis: Vytrvalá tajnosnubná bylina s přímým, zkráceným oddenkem porostlým svazčitými kořeny. Vrchol oddenku a spodní část řapíků jsou porostlé černohnědými úzce eliptickými a do dlouhé špičky vytaženými plevinami. Listy jsou kožovité, přezimující, v obrysu úzce eliptické, 5-15 cm dlouhé a 1-1,5 cm široké, peřenosečné až zpeřeně složené, úkrojky nebo lístky jsou eliptické až půlkruhové, v 6-16 víceméně střídavých dvojicích, na spodu s hustými rezavě zbarvenými eliptickými plevinami s krátkou špičkou. Řapík je kratší než čepel, výstrusné kupky jsou čárkovitě protažené, zprvu skryté v plevinách. Výtrusy zrají od května do srpna a dosahují asi 40 mm v průměru.

Ceterach officinarum

Záměny: V Čechách podle všeho roste pouze kyvor lékařský pravý, na Slovensku naopak pouze diploidní kyvor Jávorkův (Ceterach officinarum subsp. bivalens nebo Asplenium javorkeanum). Odlišují se počtem chromozómů a velikostí výtrusů. Odlišení od dalších našich původních kapradin nečiní potíže.

Ceterach officinarum

Ekologie: Roste ve skalních štěrbinách, zpravidla na mírně vlhkých nebo mírně zastíněných místech, na bazických horninách (vápenec, čedič a podobně). Druhotně též ve spárách zdiva, vyhýbá se výslunným a výsušným polohám.

Ceterach officinarum

Rozšíření v České republice: U nás byl vždy velmi vzácný, rostoucí na severní hranici souvislejšího rozšíření, na některých místech již vymizel, dnes roste velmi vzácně u Roviště ve středních Čechách (nejbohatší známý výskyt u nás) a na Střekově v severních Čechách na přírodních stanovištích a ve vápencovém lomu u Chýnova na jihu Čech.

Ceterach officinarum

Celkové rozšíření: Roste v západní, jižní a střední Evropě, ve Středozemí a v severní Africe, v Malé Asii, na Krymu a na Kavkaze, v severním Íránu, v horách střední Asie, na východě dosahuje na Ťan-Šan a do Himálaje. Osamoceně se vyskytuje na Gotlandu.

Ceterach officinarum

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1r), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§1), na Slovensku roste blízce příbuzný diploidní druh (poddruh) a je snad ještě vzácnější než kyvor lékařský v Čechách.

Ceterach officinarum

Poznámka: Vzhledem k výsledkům při zkoumání genomů kapradin se dnes upřednostňuje přiřazení rodů kyvor a jelení jazyk do šířeji pojímaného rodu Asplenium.

Ceterach officinarum

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Fotografováno na skalách u Roviště, dne 31.10.2015, nedaleko Kamýku nad Vltavou a v areálu Dinoparku v obci Funtana (Chorvatsko), dne 23.8.2016.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget