Tento příspěvek byl přečten2329krát!

Merlík zední (Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité) je v současnosti již jen vzácným zjevem naší květeny. Zdá se, že v Praze byl tento merlík vždy spíše vzácný, nalézaný náhodně a často se vyskytující jen přechodně. Nalezen byl v minulosti např. ve Stromovce, v Kobylisích, na Hradčanech, v Braníku, v Bubenči, v Troji, v Modřanech, v Podolí. V posledních letech byl zaznamenán na nádraží Praha-Holešovice nebo v Podolí, kde by se mohlo jednat o tytéž rostliny, které zde Güttler sbíral v padesátých letech dvacátého století. V Podolské ulici rostlo ve spárách zdí u hostince Na staré sokolovně několik rostlin ještě v roce 2014.

chenopodium-murale1

Rozšíření na území České republiky: U nás je považován za archeofyt, tedy druh zavlečený k nám člověkem před objevením Ameriky, tj. před rokem 1500. Dříve rostl poměrně hojně v teplých oblastech, zvláště v okolí Prahy, ve středních Čechách, na Žatecku, na jižní Moravě, v posledních letech silně ustoupil. Dnes je nacházen především na jižní Moravě a ve středních Čechách, hlavně ve městech.

chenopodium-murale2

Celkový areál rozšíření: Původní je pravděpodobně ve Středozemí a v jižní a jihozápadní Asii. Byl zavlečen do celého světa, zvláště do tropických a subtropických oblastí.

chenopodium-murale3

Ekologie: Roste na místech ovlivněných člověkem, na skládkách, na rumištích, na kompostech, u zdí domů, jako plevel v polích a zahradách, při okrajích cest, na nádražích a v kolejištích, v přístavech, vesměs na půdách bohatých dusíkem.

chenopodium-murale4

Ohrožení a ochrana: Je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy z důvodu úbytku míst výskytu (C1t), zákonem však chráněn není. Řadí se mezi takzvané vzácné plevele, jejichž možnosti ochrany jsou omezené. Jako svědkové minulosti si jistě naší ochranu zaslouží, ale jedná se možná spíše o hodnotu kulturní, než o objekt ochrany přírody, byť přírodovědnou hodnotu mají tyto druhy jistě také. Stejně jako jiné merlíky i tento má semena s dlouhou klíčivostí (i desítky let), což by mohlo zajistit přežití druhu do budoucna. Může se totiž ze semenné banky obnovit za vhodných podmínek i po mnoha letech chybění.

chenopodium-murale5

Ohrožení na území Prahy: V Praze byl druh vždy spíše vzácný, i dnes je ohrožován úpravami zanedbaných pozemků, opravami zdí a plotů, používáním herbicidů apod. Pravděpodobně ani neroste v žádném chráněném území.

chenopodium-murale6

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Určování merlíků je svízelné, tento druh však naštěstí nepatří do obtížného okruhu merlíku bílého (Chenopodium album), jemuž se podobá spíše vzdáleně. Podobnější už jsou běžný merlík červený (Chenopodium rubrum), zvláště jedinci bez červeného zbarvení a vzácný merlík městský (Chenopodium urbicum). Oběma těmto druhům chybí nápadný kýl na okvětních lístcích. Ten však zase má merlík švédský (Chenopodium suecicum), který je naštěstí poněkud odlišného celkového vzhledu. Merlík zední se nejlépe pozná podle nažek, které nejspíše připomínají létající talíř po průletu rojem meteoritů, jsou totiž okrouhlá, po obvodu se zřetelným kýlem a s jamkovitým osemením.

chenopodium-murale7

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Podolské ulici v Praze.

Publikováno dne 18.10.2014.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget