Tento příspěvek byl přečten729krát!

Syn.: Epipactis helleborine subsp. muelleri (Godf.) Bolós, Mesalles et Vigo

Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Epipactismuelleri

Popis: Vytrvalá zelená bylina s krátkým vodorovným oddenkem vysoká 20-45 cm. Lodyha je přímá, listnatá, nevětvená. Listy jsou přisedlé, vejčitě kopinaté až kopinaté, v počtu 4-8, až 10 cm dlouhé a až 4 cm široké. Květenstvím je všestranný klas složený nejčastěji z 8-25 květů, listeny jsou kopinaté, postupně se zmenšující, kolmo odstálé. Listové vřeteno je pýřité. Květy jsou samosprašné, polootevřené, bělavé. Okvětních lístků je šest, tři vnější a dva vnitřní jsou si podobné, vejčité. Pysk je složen ze dvou částí, hypochil je vmáčklý, uvnitř je zbarven hnědočerveně, epichil je srdčitý, spíše širší než delší. Blizna je kolmá k ose sloupku, lepivá žlázka není vyvinuta, brylky jsou rozpadavé. Semeník je protáhle hruškovitý, šikmo dolů směřující, jen roztroušeně pýřitý, se středním žebrem zřetelněji ztlustlým. Plodem je hranatá tobolka s množstvím velmi drobných semen. Kvete od června do července.

Epipactis muelleri

Epipactis muelleri

Záměny: Na první pohled snadno zaměnitelný za kruštíky typu kruštík širokolistý (Epipactis helleborine). Základním sítem je nepřítomnost lepivé žlázky, avšak pozor na květy, z nichž odnesly žlázku spolu s brylkami opylovači; a také nepřítomnost nafialovělého nebo načervenalého zbarvení. Kruštík Greuterův (Epipactis greuteri) má svěšené listeny a protáhlé, zřetelně stopkaté semeníky. Kruštík polabský (Epipactis albensis) je celkově nižší a kvete zřetelně později. Kruštík přehlížený (Epipactis neglecta) a kruštík ostrokvětý (Epipactis leptochila) mají epichil delší než širší. Příbuzný je kruštík Epipactis placentina, liší se například zřetelně narůžovělými květy a růžovým epichilem. Jeho nález zvláště na Moravě není vyloučen.

Epipactis muelleri

Ekologie: Upřednostňuje bazické půdy s dostatkem vápníku, na kyselých vůbec neroste. Nejčastější je v lemech světlých lesů a v lesních světlinách, zvláště v bučinách a dubohabřinách. Nalézán je též v křovinách, na pasekách, podél lesních cest, v opuštěných lůmcích a na jiných druhotných stanovištích, případně též na výslunných stráních či ve stinných lesích.

Epipactis muelleri

Rozšíření v České republice: V Čechách roste vzácně, je znám ze středních, severozápadních a východních Čech, na Moravě je častější, řada lokalit je v Bílých Karpatech, ale roste i v Moravském krasu, ve Ždánickém lese, i jinde.

Epipactis muelleri

Celkové rozšíření: Roste v západní a střední Evropě, jižní hranice prochází Pyrenejemi a střední Itálií.

Epipactis muelleri

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), zákonem je chráněn jako silně ohrožený druh (§2), na Slovensku se řadí k druhům téměř ohroženým (NT) a je chráněn zákonem.

Epipactis muelleri

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Bílých Karpatech nedaleko národní přírodní rezervace Porážky 15.6.2017.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget