Tento příspěvek byl přečten716krát!

Syn.: Erica herbacea L.

Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité

Erica carnea

Popis: Stálezelený keřík s poléhavými lysými větvemi, vysoký 20-45 cm. Květonosné větve jsou vystoupavé až přímé, hustě olistěné. Listy jsou kratičce řapíkaté, v přeslenech po čtyřech, jehlicovité, špičaté, na okrajích podvinuté, od větví rovnovážně odstálé, lysé, lesklé, 5-7 mm dlouhé. Květenstvím je vrcholový, víceméně jednostranný hrozen složený nejčastěji z 8-25 květů, květní stopky jsou se třemi listenci. Květy jsou čtyřčetné, kališní lístky jsou volné, kratší než koruna, úzce kopinaté, lysé, v barvě koruny; ta je zvonkovitá, po odkvětu vytrvávající, masově narůžovělá až červená, případně bílá, se čtyřmi vzpřímenými zuby a vyniklými prašníky bez bazálních přívěsků. Čnělka je přímá, z květu vyniklá. Plodem je válcovitá tobolka, s množstvím drobných semen. Kvete od února do června.

Erica carnea

Záměny: Na přirozených stanovištích u nás za květu obtížně zaměnitelný, nic podobného tou dobou v přírodě nekvete. Nekvetoucí rostliny mohou připomínat ježatější vřes (Calluna vulgaris), dokonce i nějaký vzrůstnější mechorost. Vřes sice roste často na stejných místech, listy má však šupinovité a kvete na podzim menšími květy. Šicha (Empetrum) má listy střídavé, v létě kvetoucí vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix) je jen ojediněle nalézán na rašeliništích.

Erica carnea

Ekologie: Roste v prosvětlených lesích, zvláště březových či borových, na okrajích otevřených balvanišť, podél lesních cest, jak na kyselých podkladech, tak na vápenci (v Alpách), i na ultrabazických horninách (Mnichovské hadce).

Erica carnea

Erica carnea

Rozšíření v České republice: Roste spíše vzácně a nesouvisle v západních a jihozápadních Čechách zhruba od Nejdku po jižní Plzeňsko a dále v okolí Vyššího Brodu v jižních Čechách.

Erica carnea

Erica carnea

Celkové rozšíření: Roste především v Alpách a jejich podhůřích, na sever zasahuje do středního Německa a západních Čech, jižní hranice prochází střední Itálií a balkánskými pohořími.

Erica carnea

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), zákonem je chráněn jako ohrožený druh (§3).

Erica carnea

Využití: Vřesovce s raným květem jsou ceněným okrasným druhem, byla vyšlechtěna řada odrůd v mnoha barevných odstínech a s různou mrazuodolností, nesnáší hlavně zimní slunce; některé kvetou již od listopadu. Základním druhem, jež se podílel na jejich šlechtění, je právě vřesovec pleťový.

Erica carnea

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno pod vrchem Výhledy u Horní Hraničné na Chebsku 24.4.2021.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget