Tento příspěvek byl přečten572krát!

Syn.: Equisetum umbrosum G. F. W. Meyer, Equisetum drummondii Hooker, Allostelites pratense (Ehrh.) Börner

Čeleď: Equisetaceae DC. – přesličkovité

Equisetum pratense

Popis: Vytrvalá výtrusná bylina s lysým oddenkem a dvojími lodyhami. Jarní lodyhy jsou 5-20 cm vysoké, zprvu nevětvené a světle hnědé zakončené elipsoidním výtrusnicovým klasem. Letní neplodné lodyhy jsou vysoké 10-50 cm, široké 1-4 mm, zhruba od 1/3 přeslenitě větvené, světle zelené, hluboce rýhované 10-20 žebry s jednou řadou kuželovitých křemitých hrbolků, proto jsou na dotek drsné. Volné zuby lodyžních pochev dosahují asi třetinové délky pochev, jsou špičaté, tvořené středovým tmavohnědým žebrem a širokým nahnědlým suchomázdřitým okrajem. Větve jsou jednoduché, jen vzácně větvené, většinou trojžebré, tenké, často obloukovitě převislé. Jejich pochvy jsou zelené, asi třikrát delší než jejich zuby.

Equisetum pratense

Záměny: Poněkud připomíná přesličku lesní (Equisetum sylvaticum), ta má větve dále větvené a alespoň u dolních lodyžních pochev má zuby spojené do 2-6 laloků. Více může být podobná značně proměnlivá přeslička rolní (Equisetum arvense), ta především nemá lodyhy s řadami kuželovitých hrbolků, větve má silnější, rozestálé nebo nahoru směřující a zvláště u jarních lodyh chybí suchomázdřitý lem u zubů lodyžních pochev. Pochvy větví má přeslička rolní asi tak dlouhé jako zuby. Přeslička největší (Equisetum telmateia) je nápadně muhutnější, s hladkým nerýhovaným kmenem.

Equisetum pratense

Ekologie: Navzdory jménu vyhledává polostinná stanoviště v lužních lesích, hájích či pobřežních křovinách blízko vodních toků. Vyžaduje mírně vlhké půdy, spíše na nevápnitých podkladech. Často vytváří jen neplodné lodyhy a množí se nepohlavně oddenky.

Equisetum pratense

Equisetum pratense

Rozšíření v České republice: U nás roste spíše vzácně, hojnější je jen v některých kaňonovitých údolích středních poloh, jmenovitě Teplé a Ploučnice. Vzácně vystupuje do hor (Sudety), v nížinách roste jen ojediněle. Může být přehlížena.

Equisetum pratense

Celkové rozšíření: Vyskytuje se na rozsáhlém území na severu severní polokoule, v severní, severovýchodní a střední Evropě, v severně položených oblastech Asie, v Severní Americe.

Equisetum pratense

Equisetum pratense

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), zákonem chráněna není.

Equisetum pratense

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Údolí Teplé 15.7.2017. 

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget