Tento příspěvek byl přečten2115krát!

Syn.: Cistus fumana L., Helianthemum fumana (L.) Mill., Fumana vulgaris Spach, Fumana nudifolia (Lam.) Janchen, Cistus nudifolius Lam., Helianthemum procumbens Dunal

Čel.: Cistaceae Juss. – cistovité

Fumana procumbens

Popis: Polokeře s poléhavými větvemi, na konci vystoupavými. Lodyhy hustě olistěné. Listy bez palistů, střídavé, přisedlé, jehlicovité, až 1,5 cm dlouhé. Květní stopky zdéli listů. Květy jednotlivě vyrůstající v paždí listů, korunní lístky žluté, až 1 cm dlouhé, brzy opadavé, vnější dva kališní lístky kopinaté, vnější tyčinky sterilní, zaškrcované. Semeník kulovitý, lysý nebo s několika chlupy. Tobolky trojpouzdré, nicí, lysé. Kvete od června do srpna.

devaterka poléhavá

Záměny: Specifický taxon, který lze jen obtížně zaměnit. Podobné květy mají devaterníky (rod Helianthemum), jejich listy nejsou jehlicovité, ale ploché, podlouhlé až vejčité, květy mají uspořádané v hroznech.

Fumana procumbens, devaterka poléhavá

Ekologie: Vyhledává skalní stepi, skalnaté svahy, případně vápnité písky, v kolinním stupni.

Fumana procumbens, devaterka poléhavá

Rozšíření v České republice: Na jižní Moravě, kudy probíhá severní hranice souvislého areálu, má několik lokalit: ve Znojemsko-brněnské pahorkatině (u Moravského Krumlova) a v Pavlovských vrších. Zajímavý je izolovaný nález v národní přírodní památce Radouč u Mladé Boleslavi.

Celkové rozšíření: Typický mediteránní druh zasahující z jižní Evropy na sever – po Belgii, Německo, Českou republiku. Mimo Evropu roste v Íránu a Malé Ázii.

Fumana procumbens, devaterka poléhavá

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny České republiky (C2r) a je chráněna zákonem jako silně ohrožený druh (§2).

 

Fumana procumbens, devaterka poléhavá

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 4.2.2014.

Fotografováno v národní přírodní památce Radouč u Mladé Boleslavi, dne 22.6.2007.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget