Tento příspěvek byl přečten2352krát!

Voďanka žabí (Hydrocharitaceae Juss. – voďankovité) je mizející vodní rostlina rostoucí u nás především v nivách velkých řek, případně v okolí rybníků. Nečetné údaje z Prahy jsou tedy soustředěny do údolí Vltavy, vesměs jsou však staršího data. Údaje jsou z Podolí, Braníka, z území Přírodní památky Krňák, ale byla též nalezena v malém lesním rybníčku v Kunraticích. Po roce 2000 jsou údaje z Komořan z oblasti soutoku Berounky s Vltavou a z malé vodní nádrže na Černém mostě. Na území Prahy se jedná o vzácný druh, který si zaslouží náležitou pozornost. Územní ochrany se dočká v připravované přírodní památce Komořanské a modřanské tůně, kde v současnosti není bezprostředně ohrožena.

hydrocharis-morsus-ranae1

Rozšíření na území České republiky: U nás roste především v teplých oblastech v nivách velkých řek, zvláště ve středním a východním Polabí, v Dyjskosvarateckém úvalu, ve středním a dolním Pomoraví, dále podél Otavy a Lužnice v jihočeských pánvích. Jinde je vzácná.

hydrocharis-morsus-ranae2

Celkový areál rozšíření: Roste v Evropě, na jihu zasahuje do severní Itálie, na Balkán, na Kavkaz, na východě až na západní Sibiř. Byla zavlačena do severní Ameriky.

hydrocharis-morsus-ranae3

Ekologie: Vyskytuje se ve stojatých nebo mírně tekoucích, přirozeně eutrofních až mezotrofních vodách, nejčastěji 30-80 cm hlubokých, často se silnou vrstvou organických usazenim na dně. Vyhledává místa chráněná před větrem, dobře snáší polostín, proto roste s oblibou v rozvolněných porostech rákosin. Vyskytuje se tudíž v mrtvých a slepých říčních ramenech, v tůních, v příkopech, v zaplavených těžebních jámách, ale i v extenzivně obhospodařovaných zazemňujících se rybnících. Obvykle volně na hladině plovoucí rostlina, jen v případě nutnosti přežívající na bahně.

hydrocharis-morsus-ranae4

Ohrožení a ochrana: Je zařazena mezi silně ohrožené druhy z důvodu úbytku míst výskytu a současně malého počtu lokalit (C2b), zákonem však chráněna není. Je ohrožována vodohospodářskými úpravami toků, vysycháním tůní vlivem změn vodního režimu, zasypáváním tůní a říčních ramen, přímým ničením vodních rostlin (kosení vodních rostlin, vyhrnování okrajů rybníků, použití herbicidů), přerybněním, nadměrnou lodní dopravou (vlivem vlnobití).

hydrocharis-morsus-ranae5

Ohrožení na území Prahy: V Praze byl druh vždy spíše vzácný, důvody ohrožení jsou v podstatě shodné s obecnými pro celé území státu, jen tlak na vhodné biotopy je zde možná ještě větší. Po letech bojů je připraveno a schváleno vyhlášení známé lokality v komořanských a modřanských tůních jako chráněné území v kategorii přírodní památka, což by mělo zajistit vhodné životní podmínky pro voďanku do budoucna.

hydrocharis-morsus-ranae6

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Poměrně dobře poznatelný druh, listy svým tvarem sice připomínají leknín, ale jsou nesrovnatelně menší. Mnohem podobnější může být plavín (Nymphoides peltata), který má listy obvykle větší, navíc mu chybí velké blanité listeny na bázi řapíků a na listech má dlanitou, nikoli souběžnou žilnatinu. Květy voďanky snad poněkud připomínají žabníček (Luronium natans), jsou ale větší a listy jsou úplně odlišné.

hydrocharis-morsus-ranae7

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Modřanských a Komořanských tůních a v Polabí – v národní přírodní rezervaci Libický luh, v roce 2014

Publikováno dne 12.11.2014.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

 

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget