Tento příspěvek byl přečten847krát!

Synonyma: Triturus alpestris (Laurenti, 1768); Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)

Třída: Amphibiaobojživelníci

Řád: Salamandroidea – mloci

Čeleď: Salamandridae – mlokovití

čolek horský

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Samci jsou v době vodní fáze života dobře poznatelní podle nízkého celokrajného kožního hřebene, který plynule přechází v ocasní ploutevní lem. V době rozmnožování převládá ve zbarvení obou pohlaví modrá až šedomodrá barva. Břišní strana je sytě oranžová.

čolek horský

čolek horský

Ekologie: Žije především v jehličnatých, méně v listnatých lesích. V době páření obsazuje stojaté vody – drobné až středně velké nádrže, požární nádrže, zanedbaná koupaliště. Nevyhýbá se ani loužím na lesních cestách. Objevuje se i v zaplavených příkopech s mírně tekoucí vodou. Mimo páření žije skrytě v okolních lesních porostech, v norách savců, ve vrtvě mech, pod kusy dřeva či kameny.

čolek horský

čolek horský

čolek horský

čolek horský

Celkový areál rozšíření: Souvislý areál se táhne Evropou od východní a severní Francie až po Rumunsko. Severní hranice probíhá jižním Dánskem, Německem a jižním Polskem. Jižní hranice souvislého areálu zahrnuje západní Bulharsko, Řecko, severní Albánii, země bývalé Jugoslávie a severní Itálii. Izolované lokality se nacházejí ve Španělsku a jižní Itálii.

čolek horský

čolek horský

Rozšíření na území České republiky: Čolek horský se vyskytuje ve větší části České republiky, především ve středních a vyšších polohách. V Čechách chybí v Polabí a Poohří, na Moravě nejsou známy nálezy z nížin jižní Moravy a Hornomoravského úvalu.

čolek horský

čolek horský

čolek horský

čolek horský

čolek horský

Ohrožení a ochrana: Podle červeného seznamu je řazena mezi zranitelné druhy (VU), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený.

čolek horský

čolek horský

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autoři fotografií: Daniel Hrčka a Radim Cibulka.

Fotografováno v Botanické zahradě Na Slupi 3.5.2015, v tůních u obce Počátky na Kraslicku 21.5.2021 a 23.5.2021 a ve Veľké Fatře, na vrchu Tlstá 8.6.2021.