Tento příspěvek byl přečten702krát!

Synonyma: Bombina fusca (Laurenti, 1768); Bombina marmorata Sturm, 1828; Bombinator fuscus (Laurenti, 1768); Bufo fuscus Laurenti, 1768; Bufo vespertinus (Pallas, 1771); Cultripes minor Müller, 1832; Pelobates campestris Severtsov, 1913; Pelobates fusca var. marmorata Prazák, 1898; Pelobates fuscus var. lividus Koch, 1872; Pelobates fuscus var. orientalis Severtsov, 1913

Třída: Amphibiaobojživelníci

Řád: Anuražáby

Čeleď: Pelobatidaeblatnicovití

Pelobates fuscus

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Dobře poznatelný druh podle zřetelně vyklenutého temene hlavy, svislé oční zřítelnice a výrazného poloměsíčitého patního hrbolu na zadní noze.

Pelobates fuscus

Pelobates fuscus

Ekologie: Je vázána více na typy půd než na teplotu. Půdy by měly být písčité nebo lehčí hlinité, aby se do nich blatnice mohla zahrabávat. V době páření obsazuje pískovny a menší rybníčky v zemědělsky neobdělávaných oblastech. Mimo páření se může vzdálit až stovky metrů od vody, pokud je tam pro ni vhodné vlhké travnaté prostředí.

Pelobates fuscus

Pelobates fuscus

Celkový areál rozšíření: Značně rozsáhlý areál zahrnuje území od západní Evropy (Francie) přes Kavkaz, pobřeží Kaspického moře až do Kazachstánu a Zauralí. Severní hranice v Evropě prochází jižním Švédskem.

Pelobates fuscus

Rozšíření na území České republiky: Výskyt na území České republiky je značně nerovnoměrný – častější je v rybničnatých oblastech jižních Čech nebo v Polabí, také na jižní Moravě, Karlovarsku nebo Ústecku. Do vyšších poloh zasahuje výjimečně.

Pelobates fuscus

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Blatnice skvrnitá nenachází na území Prahy vhodná stanoviště. Uváděna je z pobřeží Vltavy v jižní části Prahy – Zbraslavi, Radotína, Modřan, ale také z Jarova, Klánovic, Dubče a Uhříněvsi. Ve všech případech se jedná o starší údaje staré několik desítek let. Aktuální výskyt není znám, ale ani ho nelze zcela vyloučit.

Pelobates fuscus

Ohrožení a ochrana: Aktuálně nepotvrzený druh uváděný v minulosti z území, které jsou také územně chráněny. Podle červeného seznamu je řazena mezi téměř ohrožené druhy (NT), zákonem je chráněna jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

Pelobates fuscus

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Jezero u Dublovic 10.4.2008.