Tento příspěvek byl přečten1482krát!

Oman srstnatý (čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité) je nápadná, žlutě kvetoucí vytrvalá bylina zkrášlující v letním čase výslunné stráně. Jako druh teplých oblastí upřednostňující bazické podklady nalézá v Praze dobré podmínky k růstu a nepatří k druhům zásadněji ohroženým. Je uváděn z řady chráněných území Prahy: PP Baba, PP Čimické údolí, PR Divoká Šárka, PR Homolka, PP Jabloňka, PR Klapice, PR Prokopské údolí, NPP Lochkovský profil, PP Opatřilka-Červený lom, PP Pod školou, PR Podhoří, PR Radotínské údolí, PP Zmrzlík, NPP U Nového mlýna, tedy především v oblastech Českého krasu a kaňonu Vltavy.

Zejména v širším území Českého krasu má místy až silné populace. V kaňonu Vltavy v severní části Prahy je výrazně vzácnější – např. v Podhoří byl v roce 2007 nalezen jediný trs, který zatím opětovně nebyl ověřen. Na Babě je znám jediný údaj, opakovaně je zde nacházený je jen příbuzný druh oman německý (Inula germanica), mohlo by tedy jít i o záměnu. Ani v Divoké Šárce nepatří mezi běžné druhy, v roce 2017 byl nalezen jenom na několika metrech čtverečních.

Inula hirta

Rozšíření na území České republiky: Roste v teplých oblastech v severozápadních a středních Čechách a na jižní a jihovýchodní Moravě, údolími řek proniká i do chladnějších poloh (Berounka, Dyje, Vltava). Vyskytuje se též ve východních Čechách a na východní Moravě.

Inula hirta

Celkový areál rozšíření: Roste ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, na východě zasahuje na západní Sibiř a do Kazachstánu, na jihu dosahuje do severní Itálie a na Balkán, na západě roste ostrůvkovitě ještě v Německu a ve Francii.

Inula hirta

Ekologie: Roste na výslunných skalních stepích a lesostepích, v teplomilných lesních lemech, ve světlých křovinách, na půdách suchých, živných, zásaditých, hlavně na vápencích.

Inula hirta

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen přímým ničením stanovišť, lomovou či stavební činností, zalesňováním, zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami. Naštěstí mnohé lokality jsou územně chráněny a je na nich nastaven vhodný plán péče, zajišťující přežití druhu do budoucnosti.  Protože se vyskytuje jen v některých oblastech státu je řazen mezi ohrožené druhy (C3), zákonem chráněn není.

Inula hirta

Ohrožení na území Prahy: V současnosti není v Praze druh bezprostředně ohrožen, roste v mnoha chráněných územích, kde má místy až silné populace. Jako druh červeného seznamu má na území Prahy jedno z center rozšíření u nás a zasluhuje si proto zvýšenou pozornost.

Inula hirta

Možnosti záměny, příbuzné druhy: K podobným druhům můžeme řadit oman vrbolistý (Inula salicina), u nás by se měly vyskytovat pouze populace s lysými rostlinami, dále oman britský (Inula britannica), ten roste spíše na vlhčích místech, oman mečolistý (Inula ensifolia) s nápadně úzkými listy a snad též oman oko kristovo (I. oculus-christi), hedvábitě chlupatý. Vyskytují se též kříženci. Oman chlupatý je porostlý nápadnými štětinovitými chlupy.

Inula hirta

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Radotínské údolí 25.5.2018.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget