Tento příspěvek byl přečten1439krát!

Žluťucha smrdutá (čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité) je vcelku nenápadná vytrvalá bylina u nás rostoucí nehojně na omezeném počtu míst. Je považována za silně ohrožený druh a je též chráněna zákonem. Z Prahy je uváděna pouze z oblasti Českého krasu a sice z přírodních rezervací Prokopské údolí, Radotínské údolí a Homolka.

Thalictrum foetidum

Thalictrum foetidum

Záměny: Celkovým vzhledem je dosti podobná žluťucha menší (Thalictrum minus), rostoucí na podobných místech, té však chybí žláznaté odění a má mnohem žlutější květy. Ostatní naše žluťuchy jsou ještě méně podobné a záměna je málo pravděpodobná.

Thalictrum foetidum

Thalictrum foetidum

Rozšíření na území České republiky: Roste spíše vzácně v teplých oblastech, ve středních Čechách, zvláště v Českém krasu, v Lounském středohoří, na jižní Moravě v Pavlovských kopcích.

 Thalictrum foetidum

Thalictrum foetidum

Celkový areál rozšíření: Roste na rozsáhlém území v mírném pásu Eurasie, zasahuje od Pyrenejského poloostrova přes Alpy, střední Evropu a Balkán dále na východ do Turecka, východní Evropy, na Kavkaz, do střední Asie včetně severu Indického subkontinentu, přes jih Sibiře do Mongolska, Číny a Japonska.

 Thalictrum foetidum

Thalictrum foetidum

Ekologie: Roste na výslunných skalních stepích, na suchých křovinatých stráních, na slunných skalách, na půdách kamenitých, mělkých, zásaditých, na vápencích nebo bazických vyvřelinách.

Thalictrum foetidum

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen přímým ničením stanovišť, lomovou či stavební činností, méně zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami. Řada výskytů je podchycena územní ochranou, což zajišťuje přežití druhu do budoucnosti. Pro svoji vzácnost je řazena mezi druhy silně ohrožené (C2r), zákonem je chráněna jako druh ohrožený (§3).

Thalictrum foetidum

Ohrožení na území Prahy: Žluťucha smrdutá se v Praze vyskytuje ve známých chráněných územích, bezprostředně ohrožena není. Jako zákonem chráněná, vzácnější druh zasluhující se zvýšenou pozornost.

Thalictrum foetidum

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Fotografováno v národní přírodní památce Kotýz 7.6.2012 a 18.5.2013 a přírodní rezervaci Homolka 1.7.2010 a 13.5.2018.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget