Tento příspěvek byl přečten1840krát!

Syn.: Juncus septangulus Peterm.; Juncus melananthos Rchb.; Juncus serotinus Schur

Čel.: Juncaceae Juss. – sítinovité

Juncus atratus, sítina tmavá

Popis: Statná, vytrvalá, řídce trsnatá bylina s plazivým oddenkem, vysoká 30-100 cm, lodyha je přímá, hladká, s 3-5 listy. Horní listy mají 5-9 zřetelných podélných žeber (na průřezu jsou hranaté), příčné přehrádky nejsou zevně zřetelné. Květenstvím je bohatý kružel s prodlouženými větévkami zakončenými kulovitými klubkami z 5-10 květů. Okvětní lístky v počtu šest jsou leskle černohnědé, kopinaté a špičaté, vnitřní o něco delší nebo stejně dlouhé jako vnější. Tobolky jsou vejčitě podlouhlé, nepatrně převyšující okvětí, tmavohnědé, zakončené nápadným zahnutým zobánkem, jednopouzdré. Semena jsou drobná, síťnatá. Kvete od července do září.

Juncus atratus, sítina tmavá

Záměny: Rozpoznávání sítin z okruhu sítiny článkované (Juncus articulatus), zvláště ve sterilním stavu je obtížnější, sítina tmavá je zaměnitelná především za sítinu ostrokvětou (J. acutiflorus), která je také vzrůstná, má vnitřní okvětní lístky delší než vnější (navíc je má špičkou směrem ven vyhnuté) a má tobolky s nápadně dlouhým zobáčkem, který je však obvykle rovný, nikoli zahnutý. Dále se liší tobolkami zřetelně delšími než okvětí a horními listy oblými, se zevně nápadnými příčnými přihrádkami.

Juncus atratus, sítina tmavá

Ekologie: Vyhledává vlhká, i pravidelně přeplavovaná místa, snáší ale letní přísušky. Roste na loukách, mokřinách, v příkopech, na slatinách, ve sníženinách na polích.

Juncus atratus, sítina tmavá

Rozšíření v České republice: Vyskytuje se velmi vzácně na střední Moravě (PR Plané loučky) a vzácně na jižní Moravě (les Dúbrava, Soutok, Pastvicko u Lednice) celkem asi na deseti mikrolokalitách. V Čechách patrně vymizela, uváděna byla z Plzeňska a ze středních Čech.

Juncus atratus, sítina tmavá

Celkové rozšíření: Roste především ve východní Evropě, areál zasahuje až do Evropy střední, na západě po Německo a Francii, na jihu do Itálie, Bulharska a Řecka, na severu do Pobaltí, na východě na západní Sibiř a do Číny.

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1b), ve stejné kategorii je chráněna i zákonem (§1), na Slovensku je řazena mezi druhy zranitelné a je zákonem chráněná.

juncus-atratus7

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 5.11.2013.

Fotografováno nedaleko Národní přírodní památky Pastvisko u Lednice na Břeclavsku, dne 19.8.2012.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget