Tento příspěvek byl přečten1829krát!

Syn.: Juncus vaillantii Thuill.; Tenageia vaillantii (Thuill.) Rchb.

Čel.: Juncaceae Juss. – sítinovité

Juncus tenageia, sítina rybniční

Popis: Jednoletá, zpravidla trsnatá bylina, vysoká 5 – 30 cm. Lodyhy jsou tenké, přímé, olistěné. Listy jsou tenké, čárkovité, žlábkovité s pochvami se dvěma postranními oušky. Kružel je řídký, s prodlouženými větvemi, květy vyrůstají v horní polovině rostliny. Květy podepřené listeny jsou vždy jednotlivé, šest hnědých okvětních plátků je přibližně stejně dlouhých, úzce blanitě lemovaných, vejčitých až kopinatých, zdéli tobolky. Kulovité tobolky jsou tmavohnědé. Semena jsou drobná. Kvete od června do srpna.

Juncus tenageia, sítina rybniční

Záměny: Vzhledově se sítina rybniční podobá na sítinu žabí (Juncus buffonius), ta však má válcovité tobolky. Jiná jednoletá sítina s kulovitými tobolkami, sítina kulatoplodá (Juncus sphaerocarpus), má chabé, často poléhavé lodyhy, květy vykvétají již v dolní třetině rostliny a roste na jiných (úživnějších) místech.

Juncus tenageia, sítina rybniční

Ekologie: Zamokřená písčitá místa, obnažené břehy vod, obnažená dna rybníků.

Rozšíření v České republice: Vyskytuje se velmi vzácně a často nepravidelně na Třeboňsku a Jindřichohradecku. Dříve byla hojnější, zvláště v jižních Čechách.

Juncus tenageia, sítina rybniční

Celkové rozšíření: Roste v severozápadní Africe, v západní, střední a východní Evropě, v Malé Asii a Zakavkazí.

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), ve stejné kategorii je chráněna i zákonem (§1).

Juncus tenageia, sítina rybniční

Autor textu: Radim Cibulka.

Autor fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka

Publikováno dne 27.10.2013.

Fotografováno na Třeboňsku, dne 6.9.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget