Tento příspěvek byl přečten1903krát!

Čel.: Plantaginaceae – jitrocelovité (dříve Scrophulariaceae – krtičníkovité)

Limosella aquatica

Popis: Jednoletá rostlina, drobná, lysá s listy v přízemní růžici, dlouze řapíkatými, s čepelí listu obvykle eliptickou až obkopinatou, zřídka čárkovitou, do 2 cm dlouhou a 6 mm širokou. Květy vyrůstají jednotlivě z úžlabí přízemních listů s korunou červenofialovou nebo bílou, zvonkovitou, dosahující v průměru 5-6 mm. Plodem je tobolka s jedním pouzdrem.

blatěnka vodní

Ekologie: Roste nejčastěji v nižších a středních polohách, na březích obnažených rybníků a řek (ať už písčitých nebo jílovitých), na náplavech nebo mokřinách, na dnech rybníků a u bahnitých cest.

Limosella aquatica, blatěnka vodní

Rozšíření v České republice: Vzácně nebo roztroušeně se vyskytující druh, především v rybničnatých oblastech, na dolních tocích řek často jen pomíjivě.

Celkové rozšíření: Roste v celé Evropě mimo Středozemí, na východ zasahuje až do severního Mongolska a Střední Asie, dále v severní Africe a Severní Americe.

Limosella aquatica, blatěnka vodní

Ohrožení: Patří k vzácnějším druhům naší květeny vyžadujícím pozornost (C4a).

Limosella aquatica, blatěnka vodní

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 8.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget