Tento příspěvek byl přečten2126krát!

Syn.: Malva rotundifolia L., Malva borealis Wallman in Liljeblad, Althaea borealis (Wallman) Alef.  

Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité

Malva pusilla

Popis: Jednoletá bylina s kůlovitým, chudě větveným kořenem. Lodyhy jsou poléhavé až vystoupavé, při bázi větvené, 8-50 cm dlouhé, listnaté, řídce chlupaté, vzácně lysé. Lodyžní listy jsou dlouze řapíkaté, čepele jsou 7laločné, svrchu řídce chlupaté, na spodu roztroušeně chlupaté, řapíky jsou chlupaté, palisty opadavé. Květy vyrůstají ve svazečcích po 2-15 v paždí listů, jsou pětičetné, bez listenů, na chlupatých stopkách značně kratších než podpůrné listy, za plodu se ale prodlužujících. Kalíšek je tvořen třemi nesrostlými lístky. Kalich je srostlý do poloviny, s široce trojúhelníkovitými zašpičatělými cípy, na okrajích mírně kadeřavými. Korunní lístky jsou bělavé, zřídka nafialovělé, obvejčité, mělce vykrojené, na bázi klínovitě zúžené v nehýtek, asi tak dlouhé jako kališní. Tyčinková trubka je lysá. Plody jsou složeny z 10-12 nesnadno rozpadavých plůdků, v době zralosti síťovitě vrásčitých, na okraji s vyniklým nezubatým lemem, lysé nebo nezřetelně drobně chlupaté, stylopodium je široké 1,5 mm. Semena jsou ledvinovitá, tmavě hnědá. Kvete od června do října.

Malva pusilla

Malva pusilla

Záměny: Zaměnitelný za hojný sléz přehlížený (Malva neglecta), jenž má okraj kališních cípů plochý, tyčinkovou trubku chlupatou, stylopodium široké až 3 mm, plůdky jsou hladké, na okraji zaoblené, v počtu 13-15. Nejnápadnějším znakem jsou tmavě růžové korunní lístky až dvakrát delší než kališní. Znak však není zcela spolehlivý, zvláště u špatně vyvinutých rostlin, např. kvetoucích pozdě na podzim. Vzácně bývá nalezen též jejich kříženec.  

Malva pusilla

Ekologie: U nás roste jako archeofyt v teplých oblastech na místech ovlivněných člověkem jako jsou okraje silnic a cest, návsi, podél plotů, jako plevel v zahradách, vzácně na okrajích polí v blízkosti obcí. S oblibou rostl v okolí mlýnů, cukrovarů, nádraží, chlévů, ohrad s dobytkem apod. Většinou roste na půdách chudých na vápník, snáší ale vyšší obsah dusíku a solí v půdě.

Malva pusilla

Rozšíření v České republice: Druh u nás silně ustoupil, dnes je nalézán spíše jen vzácně. Častěji rostl ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě.

Malva pusilla

Celkové rozšíření: Původní je snad v jižní části západní Sibiře, jako archeofyt se rozšířil směrem na západ až do střední Evropy, v západní Evropě je výskyt považován za novodobé zavlečení. Na severu dosahuje do Skandinávie, na jihu do severní Itálie a na Balkán, dále je uváděn z Kavkazu a ze střední Asie. Druhotně se vyskytuje na Dálném východě, v severní Americe, v Austrálii, na Azorech, v jižní Africe.

Malva pusilla

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2t), zákonem chráněn není.

Malva pusilla

Využití: Lze ho použít jako salátovou zeleninu i jako léčivku.

Malva pusilla

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Praze nedaleko Bílé hory, na parkovišti u Hornbachu v Řepích, dne 13.9.2015.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget