Tento příspěvek byl přečten1927krát!

Přírodní rezervace Milská stráň se nachází přímo uprostřed přírodního parku Džbán, v okrese Rakovník (již téměř na hranici s okresem Kladno), východně od obce Milý. Byla vyhlášena v roce 1988 k ochraně zajímavých teplomilných společenstev slínovcovitých, tzv. bílých strání. Tvoří ji jižně exponovaný strmý svah v délce asi 700 m, v nadmořské výšce mezi 380–450 m n. m.

Milská stráň

Už od minulosti bylo území hojně využívané člověkem, i když převážně extenzivně: v níže položených partiích se pěstovaly zemědělské plodiny, udržovaly se zde ovocné sady, území bylo pravděpodobně vypásáno. Je zde i zřejmý vliv těžby opuk.

Milská stráň

Díky všem těmto okolnostem se na Milské stráni vytvořila společenstva teplomilných křovin a travnatých ploch s výskytem dřínu (Cornus mas), převládající svídou krvavou (Cornus sanguinea), dříšťálem obecným (Berberis vulgaris) a hlohy (Crataegus sp.). Horní partie jsou tvořeny opukovou sutí, na části území vystupují opukové skalní stěny.

Milská stráňMilská stráň

Z významných teplomilných druhů lze jmenovat hořeček brvitý (Gentianella ciliata), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), hvězdnici chlumní (Aster amellus), bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum), plamének přímý (Clematis recta) a vstavač nachový (Orchis purpurea) – mělo by se jednat o údajně největší populaci na území České republiky.

Milská stráň

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Publikováno dne 10.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget