Středočeský kraj

1 2 3 5

Navržený významný krajinný prvek se nachází v katastru města Odolena Voda, na soutoku bezejmenného potoka (který pramení na severovýchodním okraji obce Postřižín) a potoka Jordán (který pramení ve Velkém háji u Odoleny Vody). Oba potoky protékají nudnou zemědělskou krajinou mezi poli… Continue reading

Odolenský potok se jako nit táhne podstatnou částí katastru města Odolena Voda od jihu k severu. Začíná v místě čistírny odpadních vod při severním okraji města a pokračuje nezáživnou krajinou mezi poli až k železniční trati mířící z Kralup nad… Continue reading

Lokalita chráněného území se nachází mezi obcemi Smečno a Kačice, ve výběžku lesního porostu, který je součástí Přírodního parku Džbán.

Západní hranici tvoří křižovatka silnic Kačice-Smečno-Kamenné Žehrovice, východní hranice probíhá po lesní pěšině v souvislém lesním porostu. Tato pěšina je součástí… Continue reading

1 2 3 5