Středočeský kraj

1 2 3 5

Území evropsky významné lokality Břežanské údolí se nachází na hranici Prahy a Středočeského kraje. V Praze je její součástí přírodní rezervace Šance, na území Středočeského kraje zahrnuje svahy kóty Hradiště (Břežanské údolí, Károvské údolí a svahy nad Vltavou), včetně samostatně vyhlášené… Číst více

Navržený významný krajinný prvek se nachází v katastru města Odolena Voda, na soutoku bezejmenného potoka (který pramení na severovýchodním okraji obce Postřižín) a potoka Jordán (který pramení ve Velkém háji u Odoleny Vody). Oba potoky protékají nudnou zemědělskou krajinou mezi poli… Číst více

Odolenský potok se jako nit táhne podstatnou částí katastru města Odolena Voda od jihu k severu. Začíná v místě čistírny odpadních vod při severním okraji města a pokračuje nezáživnou krajinou mezi poli až k železniční trati mířící z Kralup nad… Číst více

1 2 3 5