Tento příspěvek byl přečten2429krát!

Čeleď: Haloragaceae R. Br. – zrnulovité

Myriophyllum alternifolium

Popis: Vytrvalá lysá vodní bylina s plazivými kořenujícími oddenky. Lodyhy jsou 20-125 cm dlouhé, listnaté, zimní pupeny chybí. Listy vyrůstají ve čtyřčetných přeslenech, jsou asi tak dlouhé jako lodyžní články, peřenosečné v 9-18 niťovitých, víceméně střídavě uspořádaných úkrojků. Klasy jsou krátké, řídké, před rozkvětem nící, později se napřimují, spodní listeny se podobají listům, horní jsou celistvé, kratší květů, listence jsou drobné. Květy jsou obvykle jednodomé, spodní jsou samičí, v přeslenech, s růžovými bliznami. Horní květy jsou samčí, jednotlivé nebo ve vstřícných párech, s drobnými kališními a korunními lístky a žlutými, červeně pruhovanými tyčinkami. Plody jsou válcovité, hnědočervené, jemně bradavčité, rozpadavé ve čtyři plůdky. Často zůstává sterilní. Kvete od června do srpna.

Myriophyllum alternifolium

Záměny: Zaměnitelný především za běžný stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum), jenž je celkově větší, má úkrojky často vstřícně uspořádané, hlavní znaky jsou ovšem v květech, jež jsou uspořádány všechny v přeslenech, samčí květy mají červené korunní plátky a světle žlutozelené prašníky. Stolístek přeslenitý (Myriophyllum verticillatum) se odlišuje nápadně velkými listeny v květenstvích, dále tvorbou turionů neboli přezimovacích pupenů a listy obvykle delšími než lodyžní články. Znaky na listech ale nejsou příliš spolehlivé. Mnohem méně jsou podobné i jiné vodní rostliny, např. řečanka menší (Najas minor), růžkatec (Ceratophyllum ssp.), ale i řasy parožnatky.

Myriophyllum alternifolium

Ekologie: Roste především v tekoucích vodách, čistých a chladných, nejčastěji v hloubkách od 10-100 cm, ve stojatých vodách je u nás nalézán jen vzácně. Je dobrým ukazatelem neznečištěných, na živiny chudých vod.

Myriophyllum alternifolium

Rozšíření v České republice: U nás vzácný druh, rostoucí na Šumavě, v Pošumaví a v Českém lese, především ve Vltavě od Lenory po Lipno a od Vyššího Brodu směrem na České Budějovice, též je doložen z Otavy.

Myriophyllum alternifolium

Celkové rozšíření: Roste v západní a severní Evropě, na východě po severozápadní Rusko, Pobaltí, Polsko a Čechy, zasahuje do severní Afriky a na Azory, dále roste v Grónsku, na Islandu a v severní Americe.

Myriophyllum alternifolium

Myriophyllum alternifolium

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2r).

Myriophyllum alternifolium

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno u Lenory v korytě Řasnice, dne 19.7.2015.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget