Tento příspěvek byl přečten1259krát!

Třída: Mammaliasavci

Řád: Chiropteraletouni

Čeleď: Vespertilionidaenetopýrovití

netopýr rezavý

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Dobře poznatelný podle celkového vzhledu – husté rezavé srsti na hřbetní i břišní straně a typickému tvaru hlavy (hlava je široká s tupým buldočím čenichem) Od ostatních zástupců rodu Nyctalus se odlišuje střední velikostí. Zřetelně menší a obtížně rozeznatelný je netopýr stromový (N. leisleri), v Praze se vyskytuje zcela ojediněle. Naopak větší je netopýr obrovský (N. lasiopterus), jeho výskyt v Praze není vyloučený.

netopýr rezavý

Ekologie: Žije v krajině s listnatými a smíšenými lesy s dostatkem vodních ploch, zejména v lužních lesích a rybničnatých pánvích, také v parcích, alejích či v břehových porostech podél vod. Běžně se objevuje i v městské aglomeraci, včetně sídlišť. Zimuje v dutinách stromů, skalních štěrbinách, za dřevěným obložením oken, pod střešní krytinou nebo běžně ve větracích šachtách; také často ve vývodech plynových topidel.

Celkový areál rozšíření: Rozsáhlý areál zahrnuje velkou část Evropy od jižní Skandinávie, oblasti Finského zálivu, Britských ostrovů a Španělska (mimo Irska a Portugalska) celou Evropou až po jihozápadní Sibiř a Japonsko. Žije i v severní Africe.

netopýr rezavý

Rozšíření na území České republiky: Patří mezi běžné druhy netopýrů v lesích a parcích na celém území České republiky. Přitom je vázán na nižší polohy, ale přelety byly zaznamenány i na hřebenech pohraničních hor. Nejpočetnější populace jsou známy z rybničnatých oblastí (jižní Morava, jihočeské pánve).

netopýr rezavý

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Jeden z dominantních druhů netopýrů v Praze, u kterého je zřejmá tendence k postupné synantropizaci. Na jednu stranu jsou sice stále využívávány původní typy úkrytů, především stromové dutiny v parkovém prostředí (Stromovka, Obora Hvězda, parky centrální části Prahy na Malé Straně, Novém Městě a Vyšehradě). Na druhou stranu je zřejmý přesun do nepůvodních zimovišť v městské zástavbě (zejména do panelových staveb).

Netopýr rezavý

Ohrožení a ochrana: Ohrožením může být úbytek stromů s dutinami, včetně starých alejí u vodních ploch. V případě rekonstrukce historických objektů a panelových staveb je třeba počítat i s výskytem netopýrů a nezakrývat jim odletové otvory. Podle červeného seznamu je řazen mezi málo dotčené druhy (LC), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

netopýr rezavý

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autoři fotografií: Daniel Hrčka, Miloš Anděra.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.