Tento příspěvek byl přečten1219krát!

Syn.: Veronica foliosa Waldst. et Kit., Veronica paniculata subsp. foliosa (Waldst. et Kit.) Koch, Pseudolysimachion paniculatum subsp. foliosum (Waldst. et Kit.) Hartl, Veronica spuria subsp. foliosa (Waldst. et Kit.) ined.  

Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum

Popis: Vytrvalá bylina vysoká 50-120 cm, často s výběžky. Lodyhy jsou hustě listnaté, již od báze chlupaté, většinou větvené. Listy jsou řapíkaté, vyrůstají v přeslenech, méně často jsou vstřícné, směrem nahoru se zmenšují, přičemž nejhořejší listy (listeny), podpírající větve květenství, bývají zřetelně odlišné od středních lodyžních listů. Čepele jsou celistvé, zubaté nebo pilovité, s krátkou špičkou, střední jsou podlouhlé až podlouhle vejčité, s klínovitou bází a řapíkem dlouhým jen 2-5 mm. Květy skládají bohaté, obvykle husté hrozny, bývá jich na lodyze 5-10, přičemž prostřední hrozen není výrazně delší postranních. Listeny jsou malé, obvykle zřetelně kratší než stopky plodů a jsou žlaznaté. Kalich je čtyřčetný, do 3/4 členěný, kališní cípy jsou tupé, vně na ploše většinou lysé, ale na okrajích žlaznaté. Koruna je kolovitá, nafialověle modrá, korunní cípy navzájem podobné, široce vejčité až okrouhlé. Plodem je poněkud bočně zploštělá široce vejcovitá, na vrcholu mělce vykrojená lysá tobolka. Semena jsou drobná, světle hnědá. Kvete od června do srpna.

Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum

Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum

Záměny: Snadno zaměnitelný především za rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum), jež se liší v několika drobných znacích. Oba druhy se potkávají na bělokarpatských loukách a vytváří zde též křížence. Nejnápadnějším rozdílem jsou širší střední lodyžní listy, jimiž se rozrazil latnatý širolistý liší nejen od rozrazilu dlouholistého, ale také od nominátního poddruhu.

Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum

Ekologie: Roste na sušších, vzácně též střídavě vlhkých loukách, v teplomilných lesních lemech, obvykle na půdách dobře zásobených vápníkem.

Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum

Rozšíření v České republice: Ojediněle rostl na Chomutovsku, též dříve rostl roztroušeně v jižní části Bílých Karpat, zde vzácně přežívá dosud. Velmi vzácný druh, byť se zdá, že nálezů v posledních letech mírně přibývá, snad byl druh dříve přehlížen.

Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum

Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum

Celkové rozšíření: Poddruh se vyskytoval od Německa a Čech přes Moravu, Rakousko, Slovensko, Maďarsko na Balkán a Ukrajinu. Zvláště na západním okraji rozšíření se jedná o vymírající druh.

Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum

Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t/ CR – kriticky ohroženým taxonům), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§1).

Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno na Vojšických lukách 17.6.2018.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget