Tento příspěvek byl přečten1158krát!

Třída: Mammaliasavci

Řád: Chiropteraletouni

Čeleď: Vespertilionidaenetopýrovití

netopýr vodní

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Hlavním rozlišovacím znakem od ostatních menších zástupců rodu Myotis je připojení křídelní blány, která se upíná k noze už u patního kloubu, takže tlapka je skoro celá volná. Pro netopýra vodního jsou také typické boltce bez výrazného zářezu, které v klidu i při zimování sklápí dozadu.

netopýr vodní

Ekologie: V létě jej lze spatřit nad hladinou vodních ploch, kde často za soumraku loví dvoukřídlý hmyz (komáry a pakomáry). Ideálně pokud jsou v blízkosti i staré dutinové stromy, kde vytváří letní kolonie. Méně často se usídluje ve štěrbinách na půdách budov. Zimuje v podzemních prostorách (jeskyně, štoly, sklepy a podzemní bunkry) kam přelétá často z velkých vzdáleností (až stovek kilometrů).

netopýr vodní

Celkový areál rozšíření: Rozsáhlý areál se rozprostírá v mírném pásu palearktické oblasti od západní Evropy přes Turecko, Kavkaz, Vietnam, Čínu a Koreu až do Japonska. V Evropě tvoří západní hranici Portugalsko a Irsko, na severu zasahuje do Norska a jižního Finska, v jižní Evropě do jižního Španělska, jižní Itálie a středního Řecka.

netopýr vodní

Rozšíření na území České republiky: Patří k našim nejhojnějším netopýrům zaznamenávaným na téměř celém území. Častější nálezy jsou zvláště z lesnatých a rybničnatých oblastí, naopak méně častý je v nížinách. 

netopýr vodní

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Četné nálezy pocházejí jak z centrálních částí města, tak i z okrajových regionů. Obvykle je nacházen v parkových oblastech (často v místech s rybníčky nebo jinými vodními plochami) a z míst kolem Vltavy, Berounky a jejich přítoků. Nálezy pocházejí také ze spár mostů nebo u plavebních kanálů. Zimující jedinci byli pozorováni v podzemních prostorách na různých místech Prahy.

netopýr vodní

Ohrožení a ochrana: Ochrana druhu je podmíněna zachováním jeho přirozených biotopů a úkrytových míst. Je ohrožen nevhodným způsobem uzavírání štol a jeskyní, zejména pokud by mělo dojít k úplnému uzavření vletových otvorů. Letní kolonie jsou ohroženy úbytkem stromů s dutinami. Některá území jeho výskytu jsou v Praze územně chráněna.

netopýr vodní

Podle červeného seznamu je řazen mezi málo dotčené druhy (LC), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

netopýr vodní

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autoři fotografií: Lukáš Jurek, Tomáš Svačina, Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Na černé rudě, ve dnech 1.2.2007 a 5.3.2009 (fotografie Daniela Hrčky).

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.