Tento příspěvek byl přečten2439krát!

Syn.: Ophioglossum unifolium Gilib., Ophioglossum ovatum Salisb.

Čeleď: Ophioglossaceae (R. Br.) Agaedh – jazykovité

Ophioglossum vulgatum

Popis: Vytrvalá bylina s jedním, vzácně až třemi dlouze řapíkatými listy, nejčastěji vysoká 6-15 cm. List je lysý s brvitou pochvou, rozdělený na plodnou a neplodnou část, často se však vytváří jen neplodná část. Řapík má 5-8 cévních svazků, sterilní část se od fertilní odděluje ve třetině až ve dvou třetinách délky. Plodná část obvykle převyšuje neplodnou, jež je celokrajná, celistvá, široce vejčitá, vejčitá, podlouhlá nebo kopinatá, žlutozelená až olivově zelená, se síťovitou žilnatinou. Plodná část je až 18 cm dlouhá, tvořená jednoduchým klasem s výtrusnicemi ve dvou řadách. Výtrusnice jsou kulovité, ve 12-40 párech, bočně srostlé a ponořené v pletivu, pukají podélnou štěrbinou. Výtrusy se tvoří od června do srpna.

Ophioglossum vulgatum

Záměny: V plodném stavu dobře poznatelný druh, i sterilní listy se dají dobře rozpoznat. Druh je však snadno přehlédnutelný, zvláště v trávnících ve sterilním stavu.

Ophioglossum vulgatum

Ekologie: Roste na vlhkých až zamokřených loukách a pastvinách, ve světlých lesích, vzácně v rákosinách, na různých podkladech.

Ophioglossum vulgatum

Rozšíření v České republice: U nás roste roztroušeně na vhodných místech od nížiny do hor. Ačkoli se zdá, že dosti ustoupil, může být přehlížen, navíc nemusí být nalezitelný každoročně.

Ophioglossum vulgatum

Celkové rozšíření: Roste téměř v celé Evropě včetně Islandu, ve Středozemí je vzácná. Dále roste na Kavkaze, v západní, střední Asii, na Dálném východě, v severozápadní Africe. Roste také v severní Americe a snad i jinde.

Ophioglossum vulgatum

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), chráněn je v kategorii druhů ohrožených (§3), na Slovensku je hodnocen jako potenciálně ohrožený a je zákonem chráněný.

Ophioglossum vulgatum

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka, Daniel Hrčka

Fotografováno v Národním parku Šumava, u Železné Rudy, v národní přírodní rezervaci Polabská černava, v přírodní rezervaci Kobyla a u Krásné Lípy.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget