Tento příspěvek byl přečten2427krát!

Syn.: Orchis incarnata L., Orchis strictifolia Opitz, Dactylorhiza strictifolia (Opitz) Rauschert

Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Dactylorhiza incarnata

Popis: Vytrvalá bylina se sploštělými dvou až pětidílnými hlízami a s četnými tenkými kořeny, vysoká 25-60 cm, někdy až téměř 100 cm. Lodyha je přímá, dutá, snadno smáčknutelná, světle zelená, v horní části někdy načervenalá, rovnoměrně olistěná téměř po celé délce. Listy v počtu 5-7 vyrůstají po celé délce lodyhy, jsou víceméně přímé, s lodyhou téměř rovnoběžné, jsou úzce kopinaté až kopinaté, 12-20 cm dlouhé a 1,5-3 cm široké, ze široké báze k vrcholu se zužující, neskvrnité, směrem nahoru se zmenšující, nejhořejší listenovité bývají v počtu 1-2. Květenstvím je zpravidla hustý, válcovitý klas o 5-50 květech, listeny jsou úzce kopinaté, delší než semeník, asi tak dlouhé jako květy, jsou zelené nebo načervenalé, špičaté. Květy jsou růžově červené, někdy světlejší, zřídka bílé, asi 1 cm velké. Vnější okvětní lístky jsou podlouhle vejčité, na vrcholu tupé. Postranní vnitřní jsou menší, skloněné a spolu s vnějším prostředním tvoří přilbu, postranní vnější jsou téměř přímé až nazpět ohnuté. Pysk je v obrysu podlouhlý až obvejčitý, celistvý až mělce trojlaločný, s tmavočervenou kresbou, na okraji drobně vroubkovaný. Ostruha je skloněná, kuželovitá až téměř válcovitá, zdéli poloviny délky semeníku, tupá nebo vykrojená. Sloupek je vzpřímený, brylky jsou modrozelené, se žlutými stopečkami. Semeník je válcovitý, zkroucený. Plodem je válcovitá tobolka s velmi drobnými semeny. Kvete od května do července.

Dactylorhiza incarnata

Záměny: Podobné jsou především různé prstnatce. U nás patří k dobře poznatelným druhům, záměna je nejspíše možná za červenokvěté jednice prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina), jež je drobnější, roste na sušších stanovištích a má alespoň bázi pysku žlutou, a především za některé typy z okruhu prstnatce májového (D. majalis), od nichž se prstnatec pleťový odlišuji především listy nejširšími u báze odstávajícími od lodyhy nejvýše v ostrém úhlu a na vrcholu zpravidla s kápovitou špičkou. Další naše druhy prstnatců se odlišují víceméně plnou lodyhou. Potíže pochopitelně mohou činit kříženci. V rámci druhu bylo popsáno hned několik poddruhů, subsp. incarnata se vyznačuje neskvrnitými listy a časnou dobou květu.

Dactylorhiza incarnata

Ekologie: Roste od nížin do hor na vlhkých až podmáčených loukách, na slatinách, na prameništích, v řídkých rákosinách, vzácněji na vrchovištích. Roste na půdách živných, bázemi bohatých. Je dosti citlivý, při zhoršení podmínek rychle mizí, vzácně se však může objevit i na člověkem silně ovlivněných místech, jako jsou kolejiště nebo navážky.

Dactylorhiza incarnata

Rozšíření v České republice: Dnes se vyskytuje spíše vzácně, v Čechách především v Polabí, jinde spíše ojediněle, na Moravě roste v úvalech a v Karpatech, jinde vzácně. Na řadě míst chybí.

Dactylorhiza incarnata

Celkové rozšíření: Roste téměř v celé Evropě, na jihu je vzácný nebo chybí, dále roste v Turecku, v Předkavkazí, na Sibiři, v Mongolsku a severozápadní Číně.

Dactylorhiza incarnata

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1b), zákonem je chráněn jako silně ohrožený druh (§2), na Slovensku se řadí k druhům potencielně ohroženým a též je chráněn zákonem.

Dactylorhiza incarnata

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 10.2.2016.

Fotografováno v Přírodní rezervaci Búrová, v národní přírodní památce Hrabanovská černava, v národní přírodní rezervaci Polabská černava, v přírodní památce V jezírkách a v přírodní památce Slatinná louka u Liblic.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget