Tento příspěvek byl přečten2015krát!

Slovensky: kľukva močiarna, německy: Gewöhnliche Moosbeere, polsky: żurawina błotna.

Syn.: Vaccinium oxycoccos L., Oxycoccus quadripetalus Gilib., Oxycoccus vulgaris Pursh.

Čeleď: Vacciniaceae S. F. Gray – brusnicovité.

Oxycoccus palustris

Popis: Keříky s poléhavými nebo plazivými větvemi, až 80 cm dlouhými tenkými kmínky a květonosnými větévkami krátkými a vystoupavými. Listy celokrajné, široce vejčité až podlouhlé, krátce řapíkaté, na okrajích slabě podvinuté, kožovité, 4-10 mm dlouhé, nejširší uprostřed nebo v dolní 1/3. Květy koncové, v paždí listů, po (1-)3-4, květní stopky chlupaté, červené, se 2 podpůrnými listénci v horní polovině květní stopky. Kališní cípy brvité, koruna kolovitá, růžová až červená, dělená až k bázi, korunní lístky delší než 5,5 mm, nitky tyčinek kratší než prašníky. Bobule červené, 8-15 mm dlouhé, zpravidla kulovité.

Oxycoccus palustris

Oxycoccus palustris

Záměny: Nejčastější záměna je možná s klikvou maloplodou (Oxycoccus microcarpus), zejména ve vyšších polohách roste na podobných stanovištích jako klikva bahenní. Je odlišitelná na základě souboru znaků, mj. především v době květu kratšími korunními lístky, nitkami tyčinek delšími než prašníky nebo lysými květními stopkami.

Oxycoccus palustris

Ekologie: Na rašeliništích a slatiništích, v nížinách zřídka a vzácně, ve středních polohách roztroušeně, odkud pokračuje až do subalpínského stupně.

Oxycoccus palustris

Rozšíření v České a Slovenské republice: V České republice v oblasti Třeboňské pánve a severočeských rybničnatých oblastech místy až hojný. Ve Slovenské republice zejména v Tatrách a západobeskydských Karpatech.

Oxycoccus palustris

Celkové rozšíření: Cirkumpolárně rozšířený druh, v Evropě boreálně subatlantický, s areálem zahrnujícím téměř celou Evropu (zejména chybí v jižní a jihozápadní části). Dále pokračuje přes Sibiř a severní Čínu až do Japonska, také v USA a Kanadě.

Oxycoccus palustris

Oxycoccus palustris

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§3). Na Slovensku patří mezi kriticky ohrožené a zákonem chráněné druhy (CR).

Oxycoccus palustris

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v Přírodní rezervaci Kozohlůdky, dne 7.6.2016.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget