Tento příspěvek byl přečten1894krát!

Slovensky: ľan tenkolistý, německy: Schmalblättriger Lein, polsky: len cienkolistny.

Čeleď: Linaceae S. F. Gray – lnovité

Linum tenuifolium

Popis: Vytrvalé byliny až polokeře, 20-30 cm vysoké. Lodyha přímá, případně lehce vystoupavá, oblá. Listy střídavé, jednožilné a čárkovité, 1-2 mm široké, po okraji drsně brvité. Květenství nepravidelný řídký vidlan, 8-15květý, květní stopky obvykle kratší než kalich. Kališní lístky vejčitě kopinaté, špičaté a na okraji žláznatě brvité. Korunní lístky obvejčité, 10-15 mm dlouhé, 2-2,5x delší než kališní, světle růžové nebo světle fialové, zřídka až bílé. Plodem jsou 5pouzdré zobánkaté tobolky.

Linum tenuifolium

Záměny: Od jiných modře nebo fialově kvetoucích lnů je pouznatelný svými žláznatě brvitými kališními lístky. Len chlupatý (Linum hirsutum) má listy i kališní lístky chlupaté a korunní lístky vždy jasně modré, delší než 2 cm.

Linum tenuifolium

Ekologie: Kamenité a skalní stepi, výslunné stráně a lesostepi.

Linum tenuifolium

Rozšíření v České a Slovenské republice: Místy roztroušeně až hojně v severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Dále na jižním a východním Slovensku (po Kráľovský Chlmec a Kapušany).

 Linum tenuifolium

Celkové rozšíření: Submediteránně subatlatnský druh rozšířený v jižní a jihozápadní Evropě od Francie a dále po Turecko a Kavkaz. Souvislý areál na severu končí ve středním Německu.

Linum tenuifolium

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§3). Na Slovensku není chráněn zákonem a nefiguruje ani v červeném seznamu ohrožených druhů.

Linum tenuifolium, len tenkolistý

Charakter ohrožení: Pouze v České republice v nižší kategorii ohrožení. Pro další existenci druhu může být limitující mimo přímé stanovištní destrukce pozvolné zarůstání nebo zalesňování.

Linum tenuifolium

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodních památkách Stráně u Drahobuzi, dne 22.6.2010 a Bílé stráně u Štětí, dne 26.6.2010.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget