Tento příspěvek byl přečten1843krát!

Syn.: Potamogeton fluitans auct. non Roth, Potamogeton petiolaris C. Presl
Čel
.: Potamogetonaceae Dumort. – rdestovité

Potamogeton nodosus - rdest uzlinatý

Popis: Vodní bylina s vytrvalým oddenkem a jednoletými lodyhami, nevytvářející  turiony. Lodyha je dlouhá až 2 m, jednoduchá nebo velmi chudě větvená, na uzlinách bez žlázek. Listy jsou dvojí, ponořené jsou řapíkaté s čepelí úzce podlouhlou až podlouhlou, asi 5-11 krát delší než širší, jemnou a měkkou, 14-38 mm širokou a s řapíkem 0,2-1,5 krát delším než čepel. Plovoucí listy jsou za květu vždy vyvinuté, řapíkaté, s čepelí podlouhlou až široce eliptickou, 60-120 mm dlouhou, na bázi klínovitou až zaokrouhlenou, živě zelenou s 15-23 podélnými žilkami. Řapík je zdéli 0,5-2,3 délek čepele, po celé délce stejnobarvý. Palisty na straně odvrácené od listu jsou nesrostlé, vytrvávající. Květenstvím jsou husté, mnohokvěté, 25-70 mm dlouhé klasy, většinou vynořené nad hladinu. Květy jsou drobné, se čtyřmi světle zelenými okvětními lístky a gyneceem nejčastěji ze 4 volných plodolistů. Nažky jsou elipsoidní. Kvete od června do srpna.

Potamogeton nodosus - rdest uzlinatý

Záměny: Rozlišování rdestů je obvykle nesnadné, je vhodné hodnotit celé, dobře vyvinuté jedince. Záměna u tohoto druhu hrozí především s dalšími rdesty vytvářejícími vzplývavé listy, ale také za vodní formu rdesna obojživelného (Persicaria amphibia), které má zpeřenou žilnatinu a obvykle načervenalé květy. Podobný rdest vzplývavý (P. natans) má u báze plovoucích listů ztenčený a jinak zbarvený řapík, jejich čepele mají více žilek a obvykle mají zaokrouhlenou až srdčitou bázi, dále netvoří ponořené čepelnaté listy, pouze řapíkatá fylodia. Rdest trávolistý a rdest alpský (P. gramineus, P. alpinus) mají přisedlé ponořené listy (bez řapíků). Rdest rdesnolistý (P. polygonifolius) má menší čepele vzpývavých listů a roste jen v Ašškém výběžku, kde zase neroste rdest uzlinatý. Rdest zbarvený (P. coloratus) je velmi vzácný a jeho čepele vzplývavých listů jsou blanité, průsvitné, s krátkým řapíkem.

Potamogeton nodosus - rdest uzlinatýPotamogeton nodosus - rdest uzlinatý

Ekologie: Roste na středních a dolních úsecích řek a říček, v kanálech, říčních ramenech, v zatopených pískovnách. Roste ve vodách stojatých i tekoucích, s bahnitým až štěrkovitým dnem, čistých, nejčastěji mezotrofních, v hloubkách 20-150 cm. Špatně snáší prudký příboj způsobený lodní dopravou.

Potamogeton nodosus - rdest uzlinatý

Rozšíření: Široce rozšířený druh, roste v Evropě (kromě severu), v jižní a střední Asii, ve Středozemí, v Africe a na Madagaskaru, v jižní, střední i severní Americe, v Tichomoří a v Austrálii. U nás roste nehojně od nížin do pahorkatin.

Potamogeton nodosus - rdest uzlinatý

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), na Slovensku patří k druhům potenciálně zranitelným.

Potamogeton nodosus - rdest uzlinatý

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 22.8.2013.

Fotografováno v Labi u Neratovic.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget