Tento příspěvek byl přečten1534krát!

Rýt barvířský (čeleď: Resedaceae S. F. Gray – rýtovité) je stará kulturní rostlina, dříve používaný jednak pro výrobu žlutého a zeleného barviva a jednak pro technický olej lisovaný ze semen. V našich krajích je považován za archeofyt, tedy druh v dávných dobách pěstovaný člověkem a dnes přežívající jako mizející svědek zašlých časů a bývalé slávy. Vzhledem k původu ve Středomoří je rýt barvířský teplomilný, takže nachází v Praze vcelku příznivé podmínky, podobně jako jiné takzvané vzácné plevele. Je uváděn z těchto pražských chráněných území: NPP Barrandovské skály, PR Homolka, PP Podbabské skály, PR Prokopské údolí, PP Vidoule, NPP U Nového mlýna, PP Havránka. Vyskytuje se však též na řadě míst ovlivněných člověkem, mimo CHÚ, obvykle však nehojně a často nestále.

Reseda luteola

Záměny: Rýty jsou se poněkud podobné. Rýt barvířský se vyznačuje celistvými listy, 4 kališními plátky a bledožlutými korunami. Zatímco rýt žlutý (Reseda lutea) má listy zpeřené, velmi vzácný rýt velkokališní (R. phyteuma) má 6 kališních lístků a bílé korunní plátky.

Reseda luteola

Reseda luteola

Rozšíření na území České republiky: Roste roztroušeně od nížin do pahorkatin.

Reseda luteola

Reseda luteola

Celkový areál rozšíření: Původní je ve Středomoří a snad i v Makaronésii. Zavlečen byl do řady zemí, vyskytuje se téměř v celé Evropě na sever po jižní Skandinávii, na východ na Ukrajinu. Je uváděn z jihozápadní Asie, z obou Amerik, z Austrálie i Nového Zélandu.

 Reseda luteola

Ekologie: U nás se vyskytuje především na člověkem ovlivněných místech jako jsou okraje cest, náspy, rumiště, štěrkové náplavy, narušené trávníky apod., spíše v teplých oblastech. Upřednostňuje zásadité půdy.

Reseda luteola

Ohrožení a ochrana: Ubývající druh zařazený v Červeném seznamu jako druh ohrožený (C3), zákonem jako takzvaný plevel chráněn samozřejmě není. Možnosti ochrany jsou, vzhledem ke dvouletosti a vzhledem k výskytu na člověkem ovlivněných stanovištích omezené. Ohrožen je především ztrátou stanovišť, způsobenou zarůstáním nebo utilitarizací ladem ležících míst.

Reseda luteola

Reseda luteola

Ohrožení na území Prahy: Zajímavý svědek minulosti, v současnosti se v Praze druh nezdá býti bezprostředně ohrožen. Jeho další osud je však nejistý a to i přes výskyt v několika chráněných územích.

Reseda luteola

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní památce Vidoule 5.7.2012 a na Rané u Loun 26.7.2015.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget