Tento příspěvek byl přečten1717krát!

Pcháč bělohlavý (čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité) je nápadný krásný ‚bodlák‘, u nás rostoucí značně nerovnoměrně, ostrůvkovitě. Druh má určitou okrasnou hodnotu, ale pro své rozměry a dvouletost není příliš často pěstován jako okrasný druh, občas se také používá do suchých vazeb. Druh ustoupil vlivem intenzifikace zemědělství. V Praze se vyskytuje v řadě chráněných území, vzhledem k náročnosti na báze je výskyt soustředěn do oblasti Českého krasu a na území bývalého hradiště v Šárce. Pro své nezanedbatelné rozměry nepatří mezi druhy snadno přehlédnutelné a může vyvolávat dojem, že je hojnější, než by odpovídalo skutečnému počtu jedinců na plochu. Jako dvouletý druh vyžaduje navíc určitou péči v místech výskytu, především potřebuje mezerovité porosty, aby měl kde na jaře vyklíčit. Je uváděn z těchto pražských chráněných území: NPP Cikánka, PP Ctirad, NPP Dalejský profil, PR Divoká Šárka, PR Klapice, NPP Lochkovský profil, PP Opatřilka-Červený lom, NPP Požáry, PR Prokopské údolí, PP Radotínské skály, PR Radotínské údolí, PR Slavičí údolí, NPP U Nového mlýna, PP Zmrzlík.

Cirsium eriophorum

Záměny: Pcháče jsou si poněkud podobné, navíc se ochotně kříží. Tento druh se vyznačuje kulovitým, pavučinatě vlnatým zákrovem širším než pět centimetrů a ostnitými zákrovními listeny. Nejpodobnější je pcháč obecný (Cirsium vugare) s vejcovitými zákrovy a především jejich kříženec. Druhy rodů bodlák (Carduus), srpice (Serratula) nebo sinokvět (Jurinea) mají jednoduchý, nikoli pérovitý chmýr jako pcháče.

Cirsium eriophorum

Cirsium eriophorum

Rozšíření na území České republiky: Vyskytuje se nerovnoměrně, v Čechách především v Polabí, v Českém krasu, v Doupovské pahorkatině, v Českém Středohoří, v Tepelských vrších, na Moravě v Javorníkách, v Beskydech, v Moravském krasu.

Cirsium eriophorum

Cirsium eriophorum

Celkový areál rozšíření: Roste ve střední, jihovýchodní a východní Evropě od Alp po Ural, na jihu dosahuje do Itálie a na Balkán, na západě do Německa a Čech.

Cirsium eriophorum

Ekologie: Roste na pastvinách, na sušších loukách, na výslunných mezích a stráních, na skalních stepích, případně na opuštěných polích nebo ve starých sadech, světlomilný druh rostoucí na půdách suchých, chudších na živiny, ale bohatých na báze.

Cirsium eriophorum

Ohrožení a ochrana: Druh utrpěl změnami v zemědělství, především přeměnou luk a pastvin na hnojená pole, dále opuštěním a rušením extenzivních sadů, ponechání řady míst ladem a s tím spojeným zarůstáním křovinami a rozpínavými bylinami. Vzhledem k ostrůvkovitému výskytu u nás je řazen mezi druhy ohrožené (C3).

Cirsium eriophorum

Cirsium eriophorum

Ohrožení na území Prahy: Ačkoli je druh uváděn z řady CHÚ Prahy, a jeho výskyt v oblasti Českého krasu je možná až roztroušený, nikde není vyloženě hojný a při zanedbání péče o luční porosty může rychle vymizet, neboť potřebuje každoročně otevřená místa vhodná ke klíčení. Proto je dobré věnovat druhu pozornost a i vzhledem k jisté okrasnosti by byla škoda, kdyby tento druh z pražské květeny zmizel.

Cirsium eriophorum

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Fotografováno na Rané u Loun 26.7.2015, Lysině u Javorné 20.8.2016, v přírodní rezervaci Prokopské údolí 27.7.2013 a přírodní památce Ctirad 13.11.2011.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget