Tento příspěvek byl přečten1494krát!

Ostřice drobná (čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité ) je drobná, nenápadná trávovitá bylina nejteplejších oblastí Čech a Moravy. V Praze je výskyt soustředěn na severní okraj města, od Šárky sleduje údolí Šáreckého potoka a přeskakuje na skály kaňonu Vltavy, kde je výskyt roztroušený, bočním údolím pak zasahuje až do Čimic. Podstatně méně údajů je z oblasti Českého krasu, např. z Prokopského údolí. Je uváděna z těchto pražských chráněných území: PP Baba, PP Podbabské skály, PP Havránka, PP Čimické údolí, PR Divoká Šárka, PP Jenerálka, PR Podhoří, PR Prokopské údolí, NPP U Nového mlýna, PP Sedlecké skály, PR Údolí Únětického potoka, PP Zámky. Vzhledem k výskytu v řadě chráněných územích se nezdá být ani v Praze v současnosti ohrožena.

Carex supina

Záměny: Záměna je představitelná za řadu drobných druhů sušších stanovišť. Ostřice jarní (Carex caryophyllea) má spodní samičí klásek podepřený pochvatým listenem, obvykle je též mohutnější, stejně jako o něco vzácnější ostřice Micheliova (C. michelii). Ostřice časná (C. praecox) má všechny klásky stejné, nikoli rozlišené na samčí a samičí, stejně jako vzácná ostřice úzkolistá (C. stenophylla). Vzácná ostřice bílá (C. alba) se liší stopkatým spodním kláskem. Velmi vzácná ostřice přitupá (C. obtusata) je sice jednoklasá, ale zvláště za plodu je záměna též představitelná. V cizině může být možných záměn ještě více. K hlavním znakům ostřice drobné patří drobný vzrůst, drobné nahloučené klásky podepřené listenem bez pochvy.

Carex supina

Rozšíření na území České republiky: V Čechách roste především v okolí Prahy a v Českém Středohoří, a dále roste na Moravě jižní a jihovýchodní, na sever po Prostějov.

Carex supina

Celkový areál rozšíření: Roste od střední a jihovýchodní Evropy přes východní Evropu do západní a střední Asie a na Sibiř.

Carex supina

Ekologie: Roste na stepních stráních, na písčitých trávnících, na skalnatých svazích, v teplých borových a dubových lesích a v jejich lemech, upřednostňuje půdy suché, výhřevné, roste na podloží vátých písků, pískovců, vyvřelin i kyselých krystalických hornin, vzácněji též na vápencích.

Carex supina

Ohrožení a ochrana: Druh se vyskytuje v řadě maloplošných chráněných území s vhodným plánem péče, může se navíc vyskytovat v bohatých populací, není proto bezprostředně ohrožen. Vzhledem k plošně omezenému výskytu u nás je řazen mezi druhy ohrožené (C3). Druh může být poškozován přímo, ničením stanovišť, např. výstavbou, lomovou činností apod. Jako drobný druh vyžaduje nízkobylinné porosty. V hustých, vysokých porostech se prosazuje obtížně, stejně jako vadí přílišné zastínění např. hustými křovinami. Proto by mohl tento vzácnější druh při zanedbání péče postupně vymizet.

Carex supina

Ohrožení na území Prahy: Příčiny ohrožení ostřice drobné v Praze budou obdobné, jako v celé ČR, zdá se, že není ani příliš omezována zvýšenou návštěvností CHÚ podmíněnou nakupením obyvatelstva. Na většině míst výskytu je nastaven vhodný plán péče dobře splňující nároky této ostřice. Při jeho dodržování by neměla být ostřice drobná na území Prahy ohrožena.

Carex supina

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Podbabské skály 10.4.2015 a v přírodní rezervaci Podhoří.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget