Tento příspěvek byl přečten1808krát!

Syn.: Schoenus albus L., Phaeocephalum album (L.) House, Dichromena alba (L.) J.F.Macbr., Rhynchospora luguillensis Britton; Triodon albus (L.) Farwell

ČeleďCyperaceae Juss. – šáchorovité

Rhynchospora alba

Popis: Vytrvalá, trsnatá bylina s krátkým oddenkem, vysoká 10-40 cm, lodyha je přímá, tenká, oblá, olistěná. Listy jsou úzké, drsné, přízemní listy jsou dlouhé10-15 cm, lodyžní jsou kratší. Klásky jsou vřetenovité, za květu bílé, později hnědnoucí, vytvářející vrcholový svazeček s nejvyšším listenem asi tak dlouhým jako květenství. Svazeček může být jeden, nebo 2-3, pak jsou od sebe oddálené. Okvětí je nahrazeno 9-13 štětinkami s chloupky, kratšími než nažky. Plodem jsou světle hnědé hladké nažky. Kvete od července do srpna.

hrotnosemenka bílá

Záměny: V květu celkem nezaměnitelná, hrotnosemenka hnědá (Rhynchospora fusca) se liší hnědými plevami, listenem nápadně delším než květenství a tvorbou dlouhých výběžků.

Ekologie: Roste na přechodových rašeliništích, na slatinách, na zrašelinělích písčinách, upřednostňuje půdy chudé na báze i živiny.

Rhynchospora alba, hrotnosemenka bílá

Rozšíření v České republice: Vyskytuje se nesouvisle, na Třeboňsku, Dokesku, Chebsku i jinde.

Celkové rozšíření: Roste v Evropě, především v západní, severní a severovýchodní, chybí v jihovýchodní Evropě a ve Středomoří, na jihu dosahuje na Pyrenejský poloostrov, do Itálie, Rumunska, dále na východ roste na Kavkaze, v centrálním Rusku, na Kamčatce, Kurilách a v Japonsku. Roste také v severní Americe, především na východě.

Rhynchospora alba, hrotnosemenka bílá

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), zákonem je chráněna v kategorii druhů kriticky ohrožených (§1), na Slovensku je řazena mezi druhy ohrožené a je zákonem chráněná.

Rhynchospora alba, hrotnosemenka bílá

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 21.11.2013.

Fotografováno v Přírodní rezervaci Mechové údolí u Brtné.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget