Tento příspěvek byl přečten570krát!

Syn.: Jacobaea paludosa (L.) G. Gaertn.

Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Senecio paludosus

Senecio paludosus

Popis: Vytrvalá statná bylina s rozvětvenou kořenovou hlavou vysoká 50-220 cm. Lodyha je přímá, listnatá, dutá, rýhovaná. Listy jsou přisedlé, přímo odstálé, kopinaté až čárkovitě kopinaté,  9-20 cm dlouhé a 0,5-2,5 cm široké, na vrcholu dlouze zašpičatělé, na okraji drobněji zubaté, špičky zubů směřují dopředu. Na líci jsou listy lesklé, velmi řídce pavučinatě vlnaté, později olysávající, na rubu s jednotlivými hvězdovitými chlupy, později též olysávajícími; vzácně jsou listy od počátku celé lysé. Květenství je vrcholové, typu vrcholík nebo vrcholičnatá lata, tvořené úbory o průměru 3-4 cm. Zákrov je zvonkovitý, zákrovních listenů je 13, listeny zákrovečku dosahují poloviny délky zákrovu. Okrajových jazykovitých květů je nejčastěji 13, ligula je asi 20 mm dlouhá a 2 mm široká, zlatožlutá. Plodem je válcovitá brvitá nažka s chmýrem. Kvete od července do září.

Senecio paludosus

Senecio paludosus

Záměny: Zaměnitelný především za jiné poddruhy. U nás se vyskytovaly ještě Senecio paludosus subsp. lanatus a Senecio paludosus subsp. angustifolius s listy i na líci zřetelně chlupatými. Podobné jsou ale i další druhy vzrůstných starčků. Starček zlatý (Senecio doria) a starček stinný (Senecio umbrosus) mají mohutné obvejčité spodní listy. Starček poříční (Senecio sarracenicus) a druhy z okruhu starčku hajního (Senecio nemorensis) mají menší počty jazykových květů i zákrovních listenů.

Senecio paludosus

Ekologie: Roste na bažinatých, světlých místech, na vlhkých loukách, v lemech a pasekách lužních lesů.

Senecio paludosus

Senecio paludosus

Senecio paludosus

Rozšíření v České republice: Starček bažinný pravý se u nás nikdy nevyskytoval hojně, byl znám ze středních a východních Čech, z Hornomoravského úvalu, z Nízkého Jeseníku a z některých dalších míst. Dnes je výskyt potvrzen z několika míst v Nízkém Jeseníku, dále z Oderských vrchů, Žďárských vrchů a Týnišťského úvalu. Další dva poddruhy byly ještě vzácnější a dnes již patrně vyhynuly.

Senecio paludosus

Celkové rozšíření: Starček bažinný pravý byl zjištěn ve Švédsku, v Polsku, v České republice, na Slovensku, v Litvě, v Bělorusku, na Ukrajině, v severním Rumunsku, ale také v Rakousku a Bavorsku. Na jižní Moravě, v Rakousku a na Slovensku byly zjištěny populace s přechody k Senecio paludosus subsp. angustifolia.

Senecio paludosus

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), zákonem je chráněn jako kriticky ohrožený druh (§1), taktéž na Slovensku.

Senecio paludosus

Senecio paludosus

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Mokřiny u Krahulčí 5.9.2021.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget