Tento příspěvek byl přečten545krát!

Syn.: Thesium tenuifolium Sauter

Čeleď: Santalaceae R. Br. – santálovité

Thesium alpinum

Popis: Zelená vytrvalá cizopasná bylina s vícehlavým oddenkem vysoká nejčastěji 10–45 cm. Lodyhy vyrůstají v počtu 5–15, jsou přímé, vzácněji vystoupavé nebo poléhavé, jemně rýhované, listnaté, většinou nevětvené. Listy jsou přisedlé, čárkovité, obvykle jednožilné, zelené. Květenství je hroznovité nebo latnaté, zpravidla zřetelně jednostranné, listence pod květy jsou přítomny, podobné listům. Květy jsou bílé, obvykle čtyřčetné, okvětí je trubkovitě nálevkovité, v horní třetině rozdělené na trojúhelníkovité cípy, za plodu dovnitř svinuté, asi dvakrát delší než kulovitá podélně žilkovaná nažka, obalená zbytky okvětí. Kvete od května do srpna.

Thesium alpinum

Záměny: Na první pohled zaměnitelná za jiné lněnky (např. lněnku rolní – Thesium arvense, lněnku bezlistennou – Thesium ebracteatum nebo lněnku bavorskou – Thesium bavarum), nejpodobnější je lněnka pyrenejská (Thesium pyrenaicum), lišící se rozkladitějším květenstvím, květy spíše pětičetnými nebo elipsoidní nažkou zdéli okvětí.

Thesium alpinum

Ekologie: Roste v krátkostébelných trávnících a pastvinách, na kamenitých stráních, ve světlých okrajích lesů, na místech suchých, s dostatkem světla, od pahorkatin do hor.

Thesium alpinum

Thesium alpinum

Rozšíření v České republice: U nás roste ostrůvkovitě, spíše ve vyšších polohách, těžiště rozšíření je v západních Čechách a ve vysokých Sudetech, vyskytuje se ale i jinde v Čechách. Na Moravě je mimo oblast Jeseníků nalézána jen ojediněle.

Thesium alpinum

Celkové rozšíření: Roste v Evropě, především v horských oblastech, v Pyrenejích, v Alpách a přilehlých oblastech, v horách Balkánu, v Karpatech, ale též v Itálii, jižním Švédsku, v Anatolii v Turecku, v předhůří Kavkazu, v Rusku.

Thesium alpinum

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), zákonem chráněna není.

Thesium alpinum

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Hrubém Jeseníku u Vřesové studánky 14.8.2021.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget